A virágvasárnapi szentmisével kezdődik meg a nagyhét, mely során Jézus szenvedésein és kereszthalálán keresztül jutunk el Húsvétig, a feltámadás ünnepéig. E napon emlékezik meg Egyházunk Jézus dicsőséges bevonulására Jeruzsálembe.

A katolikus egyházban virágvasárnap egyben Ifjúsági világnap is, melynek rendszeres megtartását Szent II. János Pál pápa vezette be 1985-ben. Ez a nap azóta az új nemzedékek ünnepévé is vált. Ezért Egyházközségünk Ifjai is nagy várakozással készültek e szép ünnepre. A liturgikus hagyományaink szerint a virágvasárnapi Szentmise körmenettel, és barka-szenteléssel kezdődik. Így emlékezünk meg minden esztendőben Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására.Kristóf atya, a ministránsok kíséretében vonult az Assisi Szent Ferenc templom oltárához. Az oltárhoz vezető úton, leterített pálmaágak, és köpenyek emlékeztettek, hogy miként fogadta a jeruzsálemi nép Jézust midőn leendő szenvedéseinek helyszínére érkezett. A Szentmise szertartásába illeszkedő passiót, vagyis Krisztus meghurcoltatásának, és kínhalálának történetét, idén a sok éves hagyományoktól eltérően a Hagyományőrző fiatalok, a ministránsok, és az énekkar közösen elevenítette meg. Településünk sváb gyökerei szerint az előadás prózai, és énekes szakaszait is német nyelven hallgathatják meg a jelenlévők. A passió szereplőinek megjelenítésére nagy lelkesedéssel készültek fiataljaink. A megelevenített passió mindenki számára emlékeztető, hogy a nagyhét lassan elkezdődik, és Krisztus, ki a Megváltónk megkezdi kálváriáját. Mélyedjünk el magunkban, biztos felkészítettük lelkünket, és mi is végig tudjuk járni Jézus kálváriáját? Tudjuk e tiszta lélekkel ünnepelni a feltámadást?Még nem késő, hogy a húsvéti gyónást elvégezzük, és tiszta lelkülettel ünnepeljük meg Húsvét szent ünnepét!

Délután kerül sor a Geistagi (látó hegyi) családi keresztútra. A nehéz hegyi terep közelebb visz mindenkit, Krisztusnak a keresztútján megélt szenvedéseihez. Lélekemelő érzés, hogy évről évre nem csak a Baji Egyházközségből érkeznek keresztútjárók, hanem a környező települések is szép számmal képviseltetik magukat e felemelő liturgikus eseményen. A részt vevő rengeteg gyermek ad igazi családias hangulatot Krisztus szenvedés útjának megélés során. A keresztút után a hagyományőrző fiatalok agapéval várták a jelenlévőket a körtemplom romjainál. Családias beszélgetésekkel, gyermekek játékaikkal, valódi „családi kört” alkottak a résztvevők.

Reméljük, hogy a végigjárt keresztút mindenki számára lehetővé teszi a lelki felkészülést Egyházunk legnagyobb ünnepére, a feltámadásra. Reményeink szerint a jelenlévő gyermekekben is gyökeret vert az egyház iránti elhivatottság, és felnőtt korukban is hűek maradnak hitükhöz.

 Pentz Imre