Neszmély

A templom története

125 éves a neszmélyi Kisboldogasszony templom

A templomunk 1892-től 1894-ig épült gót stílusban, Kostersitz Ubald, a klosterneuburgi kanonokrend prelátusa (mint neszmélyi nagybirtokos) megbízásából. Aughofer Adolf, Molnár György tatai, és Schömer Ferencz budapesti építészek tervezték. 1894 július 8-án szentelték be, amiről az előtér jobb oldalán lévő márványtábla tanúskodik. 1894-ig a neszmélyiek számára a templomot Galstok János ( † 1755) neszmélyi postamester 1714- ben létesült családi kápolnája jelentette. Az I. világháború során az eredeti torony megsemmisült a benne lévő 2 db haranggal együtt. Az újjáépítés során új torony került a templomra, melyben azóta két harang lakik. A nagyharang 250 kg-os, a lélekharang pedig 127 kg-os. Mindkettőt Budapesten öntötték 1925- ben a neszmélyi hívek adományából.

Az Oltárunk neogót stílusú, a főoltárkép Szűz Mária, bal karján Kis Jézussal. Ez a régi kápolnából került át a templomba, 1894 májusában. Magassága 89,5 cm, szélessége 55,5 cm, 11 cm vtg aranyozott rámában. Mellékképeken Szent János és Szent Ubald látható, melyeket Galgóczy István budapesti művészfestő festett (100 – 100 forintért. Ebben az időben egy kántortanító fizetése évi 200 forint volt.) A szobrok is ebből az időből származnak, melyeket a hívek adományoztak a templomnak. Egy érdekesség: A bejárat bal oldalán is található egy márványtábla, amely Albert Habsburg király 1439. október 17-én Neszmélyen bekövetkezett halálának állít emléket.
A templom orgonáját Bécsben készítette Ulmann József orgonakészítő, egy a Klostenburgiak által biztosított orgona átépítésével. Sajnos a közelmúltban tűzveszélyesnek minősült, és nem használhatjuk. Itt köszönjük meg Albert Atyának, hogy nem maradtunk orgona nélkül, mert a felújításig egy kölcsön orgonát intézett nekünk!
A templomot először 1988-89-ben a hívek adományából alpintechnikai módszerrel kívülről felújítottuk, a felszentelés 100. évfordulójára 1994-ben pedig a belső felújítás is megtörtént. 2009-2010-ben a torony tetőszerkezetét is javítottuk, de további javítások szükségesek. A templomketben, a bejárattól jobbra kőkereszt áll, mely az Örökimádó apácák neszmélyi zárdájából 1950-ben került a jelenlegi helyére, amikor nekik a politikai helyzetből adódóan el kellett hagyniuk a zárdát.
Ennek érdekessége, hogy az eredeti helyén Mindszenthy bíboros úr egy útja során Neszmélyen megpihenve ennél a keresztnél mondott beszédet.

A templom történetében az adatokat id Wenninger Mátyás nyugalmazott almási uradalmi főtiszt 1903-ban kiadott tanulmányára támaszkodva állítottam össze. (A római katolikus templomok és iskolák Duna-Almáson és Neszmélyen)

Összeállította:
Schmidt Mária

Galéria