Karitász

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, enélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” – Kalkuttai Szent Teréz anya

A tóvárosi karitász csoport életéből… 2019 szeptemberétől

A 2016 óta működő karitász csoportunk tagjai közül sokan feltesszük magunknak a kérdést: kivel, mikor , és hogyan gyakoroljuk az irgalmas szeretet. Keressük a választ, de sokszor nem találjuk. Mégis próbálkozunk, hiszen sokszor és sokfelé látunk rászorulót, aki a mi segítségünkre vár. Ehhez a próbálkozáshoz, /tevékenységünkhöz/ tartozik, hogy minden héten kedden tartós élelmiszert tudunk osztani a hozzánk fordulóknak. Így a 2019-es évben a Szent Antal persely 500.500 Ft összegéből 477.520 Ft-ot költöttünk erre a célra, és így éves szinten 931 csomagot osztottunk ki. A karitász csoport által most nyilvántartott  kérelmezők száma: 332fő, miután kivettük az időközben elhalálozott 10 igénylőt, és a több mint 2 éve nem jelentkezett 64  igénylőt.
Önkénteseink segítik azoknak az intézményeknek a munkáját, ahol erre szükség van. Ilyen: a Fényes Fasori Idősek Otthona,  a Vakok Állami Intézete, a Szociális Alapellátó Intézet. A hajléktalan szálló lakóinak december 17-én műsorral és süteménnyel kedveskedtünk. 2019. november hónaptól  3 pedagógus karitász tagunk korrepetálással segíti a rászoruló családok gyermekeit. Nagy megtiszteltetésnek tartottuk, hogy az év utolsó karitász összejövetelén, november 26-án Kovács Csaba Albert esperes plébános atya megáldotta a karitász munkatársait, és helyiségeit, ahol részt vett Michl József polgármester úr, és Szabó György a győri egyházmegyei karitász igazgatója.
A 2019. évi karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtés eredménye a következő: a tóvárosi Szent Imre plébánia és a hozzátartozó plébániák összegyűjtött tartós élelmiszer súlya hozzávetőlegesen 573 kg. A tatai Szent Kereszt plébánia és a hozzátartozó plébániák által gyűjtött tartós élelmiszer súlya hozzávetőlegesen 495 kg. Karácsonyi csomagot 118 db-ot adtunk ki, akiket nem tudtunk elérni, januárban pótoljuk.  Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományát!
2019. december 17-én meleg ételt /tarhonyás hús, savanyúság, tea , sütemény, / osztottunk, ahol  48-an helyben fogyasztották el, 24 adagot pedig elvittek. Köszönjük a Máltai Szeretetszolgálat által ajánlott BOXER + KFT húsfelajánlását, valamint köszönet Gottwald Sándornak is, aki elkészítette a meleg ételt. A Gombos Kft segítségét is köszönjük, akik a tálaló eszközöket biztosították.
Karitász csoportunk célja továbbra is a szolgáló szeretet, a rászorulók segítése az evangélium szellemében. Ezért is választotta csoportunk Kalkuttai Szent Terézt példaképül, aki lehajolt és sorsközösséget vállalt az elesettekkel, s amikor megkérdezték tőle, mit jelent a jézusi szeretet útján járni? – így válaszolt: a csend gyümölcse: az ima; az ima gyümölcse: a hit; a hit gyümölcse: a szeretet; a szeretet gyümölcse: a szolgálat.
Szeretettel várjuk közösségünkbe azokat, akik gyakorolni szeretnék a szolgáló szeretetet és szívesen segítenének az elesetteken!

Dr. Lakatos Péterné A karitász csoport nevében

„Isten valami rendkívül nagy dolog miatt teremtett minket: hogy szeressünk és szeretve legyünk. Azt szeretné, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeret minket.” – Teréz anya

Egy éves a baji Karitász

2018február 3-án Albert atya kezdeményezésére és támogatásával elkezdte működését Bajon is a Karitász. A baji önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz a krízishelyzetbe kerültek támogatására, ezért örömmel fogadták, hogy újabb lehetőség adódik a rászorulók megsegítésére. Megalakulásunkkor az önkormányzattól és a Vöröskereszttől kértünk segítséget, hogy megtaláljuk a nehéz helyzetben élőket. A baji plébánia épülete ad helyet minden második szombaton a tartós élelmiszerosztásnak. Rendszeresen visszajáró családjaink vannak és folyamatosan bővül a hozzánk járók létszáma. Nem az okoz nehézséget, hogy felkutassuk a rászorulókat, hanem az, hogy a hozzánk fordulóknak rendszeresen adni tudjunk. Ez a segítség egy csepp a tengerben. Gondoljunk bele, hogy havi egy alkalommal, az egy táskát tartós élelmiszer a következőket jelenti: 1 kg liszt, 1 liter olaj, egy csomag száraztészta, 1 kg cukor és amit még ezen felül ki tudunk gazdálkodni. Igyekszünk konzerveket, tejet, paradicsompürét, ketchupot, egyéb alap dolgokat beszerezni. Örülnek neki, és segítséget jelent számunkra ez a táskányi gondoskodás. Az adományokat a templomban lévő Szent Antal perselyben és egy fa ládában (Karitász felirattal) gyűjtjük. Az itt összegyűlt adomány nem fedezi a szükségleteinket, de az egyházközségi jótékonysági bál bevételéből is kaptunk támogatást, illetve a baji egyházközség is támogat bennünket. A baji hívek adakozása példaértékű. 2008-ban a Szent Antal persely bevétele 362.180 Ft volt, tartós élelmiszerben hozzávetőleg 127.000 Ft gyűlt össze. Kisebb mennyiségű, jó minőségű ruhával is igyekszünk segíteni. Helyszűke miatt csak olyan és annyi ruhát fogadunk el, amire kereslet van. Köszönünk minden adományt, minden jószívű támogatást, és kérjük, hogy továbbiakban is segítsék a Karitász munkáját.

Sever Józsefné

„Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdek valamibe, hanem egyedül és Csakis akkor, ha kitartatsz mellette.” – Sienai Szent Katalin

A tatai Karitász csoport beszámolója

A kitartás és a szeretet jellemezte a tóvárosi plébániai Karitász csoportjának 2018. évi életét és tevékenységét is. A 2018. évi karácsonyi tartós élelmiszergyűjtés eredménye: 650kg élelmiszer. Ennyivel járultak hozzá egyházközségeink hívei, hogy a nagycsaládosok, a nehéz sorban élők, a hajléktalanok, a hajléktalanszállón élőknek csomagot készíthettünk. Egy csomag 10-12 kg súlyú volt, az adományokból 160 rászorulón tudtunk segíteni. Az élelmiszer csomagokat keddenként folyamatosan adjuk továbbra is. 2018-ban 1072 csomagot készítettünk és adtunk. A nyilvántartásba vett kérelmezők száma 297, 2018-ban száz új jelentkezőt regisztráltunk. Köszönjük a hívek élelmiszer adományait, a pénzbeli adományokat és mindent, amivel munkánkat segítették. Köszönjük a Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy minden héten kenyeret, péksüteményt és süteményt biztosít, amit mi továbbítani tudunk.

2018-ban az adományosztáson kívül továbbra is fontos volt az egyedülállók látogatása, a Vakok Állami Intézetétben való önkéntes tevékenység folytatása, és az Idősek Otthonával való kapcsolattartás. A Karitász csoport a különböző továbbképzéseken (Pannonhalma) és előadásokon lelkileg is feltöltődhetett. Bálint atya vetített előadása, a segítő szentek a képzőművészetben címmel színesítette az összejövetelünket. Hogyan segítünk jól címmel Juhász Csilla adott értékes információkat, valamint Magó Ottó, az idősek otthona vezetője is hasznos tájékoztatót tartott az otthon működéséről az idősek ellátásáról. A Karitász munkatársai nevében: „kérünk Urunk növeld bennünk továbbra is az alázatot és a szolgáló szeretetet. A szeretetünkről ismerjék meg embertestvéreink, hogy tanítványaid vagyunk.”

Tóth Lajosné és Dr Lakatos Péterné

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel” – Kalkuttai Szent Teréz

Teréz anyának ez a gondolata nagyon illik a tóvárosi Kapucinus plébánia karitász csoport tevékenységére. Ez a „kis” csoport 2017-be, 17 fővel (állandó és változó létszámmal) rendszerességgel és nagy szeretettel végzi önkéntes munkáját.
Minden hét keddi napján fogadó órát tartottunk 14-16 óra között, ahol 2017. januártól novemberig 955 tartós élelmiszer csomagot osztottunk ki 185 kérelmezőnek. Voltak közöttük nagycsaládosok, kisnyugdíjasok, hajléktalanok (elsősorban „utcai”), nehéz sorban élők. Anyagi forrásunk csak a templom Szent Antal perselyéből, magánadományokból, valamint a Soltész István Kamarazenekar jótékonysági hangverseny felajánlásából volt. Így a gyógyszer támogatással együtt (ami 89.515 forint volt) 560.380 Ft-ot fordítottunk erre a célra.
Csoportunk további célja az egyedül élő idősek, betegek látogatása, segítése. Ennek érdekében egyedülállókhoz és a Fényes fasori Idősek Otthonába is látogattunk, ahol sok szeretetet és kedvességet kaptunk az idős emberektől.
A püspök atya által meghirdetett húsvéti élelmiszer gyűjtés szétosztása – mely a tatai Kapucinus, Szent Kereszt és a hozzájuk tartozó fíliákban történt és eredménye közel 1 tonna élelmiszer volt – a mi feladatunk volt.
Preventív céllal, kétheti rendszerességgel ingyenes vércukor és vérnyomásmérést végzünk a Szociális Alapellátó Intézetben Kovács Tádé adományának segítségével.
Nagy öröm, hogy csoportunkból öten rendszeresen járnak a Vakok Állami Intézetébe, ahol önkéntesként segítik a lakók szabadidejének eltöltését.
A Vaszary János Általános Iskola diákjai – tanáraik felkészítésével – rendszeres műsort adnak a mozgáskorlátozottak és a hajléktalan szálló lakóinak. Adventben együtt készülünk karácsonyi műsorral és a karitász tagok által sütött süteményekkel.
Minden hónap utolsó péntekén, a szentmise után összejövetelt tartunk, ahol megbeszéljük a tapasztalatokat és mindig valamilyen téma feldolgozásával egészítjük ki a délutánt. Az elmúlt félévben meghívtuk a hajléktalan szálló vezetőjét, a Vakok Intézetének képviselőjét, valamint a Vaszary Iskola védőnőjét, akik előadásaikkal használható tanácsokat adtak feladataink jobb ellátásához.
Figyelmet fordítottunk a lelki töltődésre is. Elmélkedtünk a segítő szentek életéről, valamint részt vettünk a plébániai lelkigyakorlatokon és szentségimádásokon.
A jövőben is szeretnénk legalább ilyen lelkesedéssel és szeretettel folytatni ezt a munkát.
Köszönjük a tóvárosi Kapucinus plébánia plébánosának, Albert atya támogatását. Köszönjük a Győri Karitász segítségét, akik iskolakezdési és pelenka támogatással, valamint alma akcióval segítették a rászorulókat. Köszönjük minden tagunk önkéntességét és mindazok támogatását, akik valamilyen módon fontosnak tartják ezt a szolgálatot. Továbbra is nagy szeretettel várja Csoportunk azok jelentkezését, akik önkéntes munkájukkal segítenék a Karitász munkáját.
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Enélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Dr. Lakatos Péterné

Fogadóóra: 

Keddenként 14 órától 16 óráig önkénteseink a plébánián várják a rászorulókat és az adományokat.

Megalakult a Tatai Karitász Csoport

2016. január 5-én tíz fővel megalakult a Tatai Karitász Csoport a Kapucinus plébánián,mely fő céljául a tatai kistérség rászorulóinak felkeresését és támogatását tűzte ki.

Szabó György, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója személyes látogatása során üdvözölte kezdeményezésünket a helyi közösség megalakítására, valamint támogatásáról biztosított bennünket, illetve közölte megyéspüspök úrral közös szándékukat az egyházmegyében négy regionális központ létrehozásáról, melynek egyik központját a mi csoportunk látná el.

Kovács Csaba Albert plébános úr helyet biztosított a plébánián és lehetőségei mérten segíti munkánkat.

Csoportunk célja első sorban az egyedül élő betegek látogatása, rászorultságuktól függően ellátásuk biztosítása. A hátrányos helyzetben élő családok rendszeres támogatása lehetőségeinkhez mérten. Egészségügyi felmérést is szeretnénk a városban elindítani, mely első lépésben ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérést fog jelenteni heti rendszerességgel.

Heti rendszerességgel, minden kedden 14 órától az önkénteseink ellátják az adminisztratív feladatok mellett a hozzánk érkező rászorulók regisztrációját a plébánián. Szeretettel várjuk további önkéntesek jelentkezését, akik érzik magunkban az ambíciót, az elszántságot a karitatív teendők ellátására, mert segítség lelki boldogságot ad.

Tatai Karitász Csoport

Karitász Tízparancsolat

  1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
  2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
  3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.
  4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.
  5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
  6. A bajbajutott nem „ESET”, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.
  7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.
  8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden adományt.
  9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar.
  10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott.