HIRDETÉS

2018. március 25.

Virágvasárnap

 • A Szentföld javára történt gyűjtés eredménye 174700 forint. Ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat!
 • Nagyhétfőn szentmise lesz Tatán este 18  órakor.  A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A szentmise után Bibliaóra kezdődik.
 • Nagykedden szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 14 órától Karitász gyűlés a plébánián.
 • Nagyszerdán 17:30-tól zsolozsmát éneklünk, a szentmise este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A szentmise után felnőtt katekézis kezdődik.
 • Nagycsütörtökön reggel 7:30 órakor Jeremiás siralmai. Este a szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmise után virrasztás lesz. 
 • Nagypénteken reggel 7:30 órakor Jeremiás siralmai. 17 órától keresztút. A nagypénteki szertartás 18 órakor kezdődik.  
 • Nagyszombaton reggel 7:30 órakor Jeremiás siralmai.  A feltámadási szertartás 21 órakor kezdődik, utána körmenet.
 • Húsvétvasárnap szentmise lesz reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 18 órakor. 
 • Április 12-én új lelkigyakorlat indul a tóvárosi templomban “Szabadság Krisztusban” címmel. A lelkigyakorlat anyaga már kapható a plébánián.
 • Április 14-én, szombaton nagy rendrakást hirdetünk a kolostorban és környékén. Különösképpen a férfiak jelentkezését várjuk.
 • Idén a Családok Éve van Magyarországon és Egyházmegyénkben. Családok és egyének számára zenés, kulturális délutánt rendezünk a tóvárosi templomban pünkösd vasárnap. Várjuk a jelentkezéseket!
 • Idén a bérmálás május 21-én, pünkösd hétfőn lesz hagyományosan a tatai Szent Kereszt templomban 16.00. órakor. Az elsőáldozás pedig május 27-én lesz templomainkban.
 • A Győri Egyházmegye és a Győri Hittudományi Főiskola nagy szeretettel várja a papi hivatást érző férfiak jelentkezését. Buzgón imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • A Győri Hittudományi Főiskola ugyancsak felvételt hirdet teológus, hittanár – nevelő tanár, katekéta – lelkipásztori munkatárs, valamint római katolikus kántor szakra.
 • Június 30-án lesz a zarándoklat a Szent Péter kerek templom romjaihoz.