HIRDETÉS

2017. április 9.

Virágvasárnap

 • A Szentföld javára a kedves Hívek 182.200 forintot adományoztak. Köszönjük nagylelkű felajánlásaikat!
 • Hétfőn szentmise lesz Tatán este 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A Bibliaóra kivételesen elmarad.
 • Kedden szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A Karitász csoport gyűlése 14 órától.
 • Szerdán 17:30-tól zsolozsmát éneklünk, a szentmise este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.
 • Nagycsütörtökön reggel fél 8-kor Jeremiás siralmait énekeljük. 18 órakor ünnepi szentmise lesz a lábmosás szertartásával. A szentmise után virrasztást tartunk templomunkban. 
 • Nagypénteken reggel fél 8-kor Jeremiás siralmait énekeljük. 17 órakor keresztutat járunk, majd a nagypénteki szertartás 18 órakor kezdődik. 10 órától ministránspróba.
 • Nagyszombaton fél 8-kor Jeremiás siralmait énekeljük. Délig lesz a Szentsír látogatására lehetőség. A húsvéti vigília szertartás 20 órakor kezdődik /tűzszentelés, vízszentelés, szentmise, majd a húsvéti körmenet/.
 • Húsvétvasárnap a vasárnap rend szerint lesznek a szentmisék. Húsvéti ételszentelésre a reggeli fél 8-kor kezdődő szentmise előtt lesz alkalom.
 • Húsvéthétfőn 18 órakor lesz szentmise.  
 • Találós kérdés: Hány napja feküdt Lázár a sírban, amikor Jézus megérkezett?
 • Előre hirdetjük, hogy a felsőtagozatosok, középiskolások és egyetemisták hittantábora idén július 30. – augusztus 5. között lesz Fehérvárcsurgón. A részvételi díj 13,000 Ft. Bővebb információ és részletes program rövidesen megtalálható lesz az irodában, ill. az egyházközség honlapján.
 • Lelkigyakorlatot hirdetünk a tóvárosi templomban! Április 20 és június 8 között, minden csütörtökön, 8 héten át. Azok részére, akik hitüket szeretnék elmélyíteni. Azok részére, akik nem tudnak részt venni más lelkigyakorlaton. Azok részére, akik szeretnének megtanulni mélyebben imádkozni. Jelentkezni Albert atyánál lehet március végéig.
 • Karizmák napját hirdetünk! A következő közösségi napot Pünkösd előtti szombaton tartjuk a tóvárosi templomban. 16.30-tól szentségimádás lesz, majd 18.00-kor szentmise. Végig gyónási lehetőség. Hívjuk és várjuk plébániáink közösségeit! (Mint hamvazószerdán.) Minden közösség készüljön egy Szentlélek imádsággal! Hívjuk és várjuk közösen a Szentlelket! Erősítsük egymás hivatását! Fogadjuk be még jobban a Szentlélek ajándékait! Mutassuk be Egyházunk sokszínűségét! Ünnepeljük közösen az Egyház születésnapját! 
 • Ne feledkezzünk meg a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáról a Katolikus Egyház számára! Kérjük, támogassa adója 1 százalékával egyházközségünk alapítványát, a Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítványt! A kapott felajánlásokkal, adományokkal nyári hittanos táborainkat, ministráns kirándulásokat, cserkészcsapatunkat és egyházközségi ifjúsági programokat finanszírozunk. Az adószám és a számlaszám a faliújságon, valamint a honlapunkon megtalálható.