Erdő Péter bíboros atya november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén ismét közös, világméretű szentségimádásra hív minket, amelyhez – ahogy az előző hat alkalommal – egyházközségünk most is csatlakozik. Szombaton 16 órától az esti 18 órakor kezdődő szentmiséig helyezzük ki közös imádásra az Oltáriszentséget. 17 órától a Ferences Világi Rend helyi közössége vezeti az imádságot. Mutassuk ki együtt hitünket a világ felé, készüljünk közösen a 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Jöjjetek, Atyám áldottai!

Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok…

Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában. A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez viszont Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is. Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján.