Október 18-án a vértestolnai alsó tagozatos kisgyermekek is csatlakoztak az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez. 8 órakor átvonultunk a templomba, ahol Schneider Csilla várt bennünket, és elmondta, hogy a békéért és egységért imádkozunk.

Rózsafüzért formázva a gyerekek egy – egy gesztenyét helyeztek az oltár előtt világító mécsesek köré. Schneider Jánosné, Julis néni pedig egy-egy rózsafüzérrel ajándékozta meg a gyerekeket és kísérőiket.

Örülünk, hogy a rózsafüzér hónapjában egy tized rózsafüzér elimádkozásával mi is részesei lehettünk ennek a világméretű kezdeményezésnek.