2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) kampányt indít, melynek során arra buzdít minden magyar katolikust, hogy bátran vállalja vallási hovatartozását.

– Mindig nagy várakozással nézünk a népszámlálások elé, kíváncsiak vagyunk az eredményekre, a „látleletre”. Miért fontos megvallanunk vallási hovatartozásunkat?

– Népszámlálásra csak ritkán kerül sor – nálunk tízévente –, de az ebből nyert információkra nagy szüksége van mind az államnak, mind az egyházaknak. Nem kétséges, hogy az egy személyes állásfoglalás, amikor megvalljuk az Egyházhoz tartozásunkat. Valójában ez egy hitvallás és tanúságtétel arról, hogy számunkra a vallásosság nem pusztán egy szokás vagy hagyomány, hanem az Istenhez való tartozás. Vagyis egy személyes kapcsolat és elköteleződés Jézus és az ő Egyháza mellett. Ezért van rendkívüli jelentősége annak, hogy megvalljuk-e Őt az emberek előtt, mert ígérete szerint akkor Ő is megvall bennünket az Atya előtt. Ez a tanúságtétel a mi országunkban jelenleg nem jár különösebb áldozattal, de tudjuk, vannak nem is távoli országok, ahol ez a hitvallás vértanúsággal is párosulhat.

Kérünk tehát mindenkit, hogy a Katolikus Egyházhoz való tartozását (azon belül római vagy görögkatolikus) bátran vállalja a népszámlálás alkalmával. Most amikor ez különösebb áldozatok nélkül is megtehető, tegyük meg, mert ez erősítheti bennünk az Isten iránti szeretetet, amelyet lehet, hogy máskor nehezebb körülmények között kell megvallanunk.

– A püspöki konferencia elnökeként járva az országot milyennek látja a covidjárvány után a hazai katolikusok elkötelezettségét?

– Kétségtelenül a covidjárvány alatt sokan hozzászoktak, hogy rádión vagy televízión keresztül kapcsolódjanak be a szentmisébe. Ez dicséretes magatartás, de csak a rendkívüli helyzetben jelenthetett egyfajta lehetőséget a közösséggel együtt imádkozni. Számunkra a szentmise nem pusztán egy igehallgatás, hanem feltételezi a személyes részvételt, a szentáldozáshoz járulást is. Ezért szorgalmazza Egyházunk, hogy minden katolikus vasár- és ünnepnapokon vegyen részt a szentmisén. A közösség megtapasztalása is nagyon fontos számunkra, de még fontosabb a szentségi Jézussal való személyes találkozás. Tapasztalatom szerint az előttünk álló időben még sokat kell erről beszélnünk, és meggyőzni hittestvéreinket arról, hogy a szentmisén való személyes részvételt – hacsak nem betegség vagy előrehaladott öregség miatt – semmi sem helyettesítheti. Reméljük, pusztán a szentáldozás és a közösség hiánya is sokakban újra felébreszti a templom utáni vágyat.

– Korunkban felértékelődhet a hit, az erkölcs szerepe a társadalomban. Hogyan tudjuk hatékonyan megvallani keresztény hitünket a szakralitással alig találkozó embertársaink felé?

– Érthetően ennek sokféle módja van, és nem lehet általánosságban meghatározni a mindenki felé eredményes tanúságtétel módját. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy ezt nem annyira szavakkal, mint inkább személyes tanúságtétellel érhetjük el.

Péter apostol szavai juthatnak eszünkbe, aki azt mondta: „legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek…” (1Pt 3,15–16) Ez értelemszerűen feltételezi, hogy az illető élete valami olyan evangéliumi sajátosságot mutat, amely a másik emberben érdeklődést vált ki.

– A népszámlálás jó alkalom lehet arra, hogy ismét végiggondoljuk hívő életünk alapjait. Akár belső lelki megerősödést is hozhat az előttünk álló időszak, az online vagy a kérdezőbiztosoknak adott feleleteink átgondolása…

– Reményeim szerint a legtöbb katolikus számára nem jelent kétséget és nem igényel hosszas megfontolást, hogy megvallja vallási hovatartozását. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne venné komolyan ezt a tanúságtételét. Akik pedig csak megfontolás után döntenek a megvallás mellett, azok számára lehetőség arra, hogy átgondolják Istennel és az Egyházzal való jelenlegi kapcsolatuk állapotát. A ’70-es években a Vigilia folyóirat megkérdezett néhány közismert embert Krisztusba vetett hitéről, s emlékszem, volt köztük olyan, aki nagyon hálás volt a kérdésért, mert újra elgondolkodhatott azon, hogy hol tart vallásosságában.

Kívánom, hogy mindnyájan megértsük e hitvallás jelentőségét, és bátran, örömmel, vonakodás nélkül valljuk magunkat katolikusnak!

Az interjúban Kuzmányi István a Magyar Kurír főszerkesztője kérdezte Veres András megyéspüspököt, az MKPK elnökét az abortusz szabályozásának közelmúltbeli változásairól is. Az interjú teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Merényi Zita / Magyar Kurír
Győri Egyházmegye Sajóiroda (km) 

2022-11-02T19:20:26+00:00
Go to Top