A tanév elején, szeptember 10-én, az esti szentmisében a Szentlelket hívtuk segítségül, hogy diákjaink lelkesen, töretlen szorgalommal és kitartással végezzék feladatukat az előttünk álló hónapokban. A szentmisét Albert atya celebrálta, a zenei szolgálatot az ifjúsági ének és zenekar végezte, akik a zene erején keresztül hozzák közelebb az embereket Istenhez és egymáshoz.

Az új tanév kezdetén minden gyermekre, tanulóra, tanítóra és tanárra Isten áldását kérjük!