HIRDETÉS

2018. május 13.

Urunk mennybemenetele

 • Hétfőn szentmise lesz Tatán este 18  órakor.  A szentmise előtt 17 órától szentségimádás és gyóntatás van. A szentmise után Bibliaóra kezdődik.
 • Kedden szentmise lesz Tatán este 18:00 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.  14 órától Karitász gyűlés a plébánián.
 • Szerdán 17:30-tól zsolozsmát éneklünk, a szentmise este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A szentmise után felnőtt katekézis kezdődik.
 • Csütörtökön szentmise lesz Tatán este 18:00 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. Este 17:30 órakor “Szabadság Krisztusban” lelkigyakorlat kezdődik. 
 • Pénteken szentmise lesz 18 órakor. A szentmise előtt 17:30 órától szentségimádás és gyóntatás van. 
 • Szombaton szentmise lesz Tatán reggel 7:30 és este 18 órakor. A reggeli szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.  Az esti szentmise után fatimai körmenet lesz a templomban.
 • Pünkösdvasárnap szentmise lesz reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 6 órakor. 
 • Elindult a magyar ferences vértanúk boldoggá avatási folyamata. Pünkösdkor a tóvárosi plébánián kiállítás nyílik az ő életükről és hivatásukról. A kiállítás megnyitója a 8.45-ös szentmise keretében lesz, melyet Magó Ottó diakónus, világi ferences fog tartani. Mindenkit szeretettel várunk a megnyitóra és a kiállítás megtekintésére!
 • Május 26-án, szombaton 9.00-kor szeretnénk folytatni a plébánia-kolostor rendbetételét. Férfias kezeket várunk fizikai munkára. Kalapácsot, vésőt… kérünk hozzatok magatokkal! Hálásan köszönjük!
 • Idén a Családok Éve van Magyarországon és Egyházmegyénkben. Családok és egyének számára zenés, kulturális délutánt rendezünk a tóvárosi templomban pünkösdvasárnap. Várjuk a jelentkezéseket!
 • Idén a bérmálás május 21-én, pünkösd hétfőn lesz hagyományosan a tatai Szent Kereszt templomban 16.00 órakor. Az elsőáldozás pedig május 27-én lesz templomainkban.
 • Május 27-én, vasárnap a 18.00. órás mise után a Tatai Versbarát kör, Gutai Magdi tanárnő vezetésével máriás versekkel köszöntik a Szűzanyát. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Május 31-én, a Szűzanyának szentelt hónap végén coenaculumot, imaórát tartunk a Máriás Papi Mozgalom szervezésében az esti szentmise után.
 • Június elején újabb eucharisztikus lelkigyakorlat indul a tóvárosi plébánián „Őáltala, Ővele, Őbenne élünk” címmel. A lelkigyakorlat anyaga már kapható.
 • Holpár István Balázs diakónust június 16-án fogják pappá szentelni Győrben. A tóvárosi templomban július 8-án 18 órakor fogja újmiséjét bemutatni. Imádkozzunk érette és készüljünk szeretettel e jeles napra!
 • Június 30-án lesz a zarándoklat a Szent Péter kerek templom romjaihoz.