Úrnapja és Szent Antal ünnepe

Jézus mondja: „ Én vagyok az égből szállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.” Jn 6,51-52 – 5

Kettős ünnep volt 2020. június 14- én Vértestolnán. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepeli az egyház, valamint erre a vasárnapra esett a templom és falu védőszentjének  Szent Antalnak az ünnepe is. Szent Antal napjához kapcsolódó búcsúi mise a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére, évek óta német nyelven kerül bemutatásra. Ilyenkor szokás, hogy a helyiek népviseletben vesznek részt az ünnepi szertartáson. Idén az ünnepi szentmisét Varga Gábor atya celebrálta, német nyelven. A szentmise után az ünnep fő eseménye a körmenet vette kezdetét. Az egyházi szokásoknak megfelelően a körmenet során a kijelölt útvonalon körbehordoztuk az Oltáriszentséget. Az útvonal mentén a négy égtájat jelképező, lombsátrakkal fedett négy oltárnál Gábor atya rövid szertartást tartott az evangélium olvasásával, énekléssel és áldással. A menetet helyi zenészeknek köszönhetően zenekar vezette, kisgyermekek szórták a virágszirmokat és a helyi Dalkör énekelt. Az ünnepi szertartás a Te Deum eléneklésével fejeződött be.
E szép ünnepnapon, amit a búcsú napja jelent falunk számára és idén az Úrnap ünnepe emelte a fényét, igazán méltón sikerült megélnünk az ünnep lényegét. A közösség tagjainak összefogása tette lehetővé, hogy ez az ünnep valódi lelki élmény lehetett mindannyiunk számára.
Köszönet, Gábor atyának, a ministránsoknak, a felolvasóknak, a Német Nemzetiségi Dalkör tagjainak, a kántornak, a zenekarnak, a templomtakarítóknak, a sátrak készítőinek, a körmenet lebonyolításában segédkezőknek, MINDENKINEK, aki  hozzájárult, ahhoz, hogy ez az esemény igazi ünnep lehetett.

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Fotók: Fink Adrienn