Ünnepélyes fogadalomtétel a tatai ferences világi rendi közösségben

Örömmel és hálatelt szívvel tudatjuk, hogy a Ferences Világi Rend Tatai Árpádházi Szent Erzsébet helyi közösségében, Nagyboldogasszony ünnepén Vas Mihály testvérünk egy évre szóló fogadalmat, Pauerné Csaba Judit és Pauer László testvéreink örökfogadalmat tettek. A szentmisét és a fogadalom szertartását a közösség lelki asszisztense, Sergio Tellan atya vezette. Jelenlétével megtisztelt bennünket a móri kapucinus házfőnök Fr. Szpisják Péter Pál atya, a budapesti kapucinus közösségből Fr. Jacub Rafael atya, Edit nővér a Ferences Mária Misszionárius Nővérek közösségéből, Dániel Imre régiós miniszterünk és testvéreink az esztergomi és a magyaralmási közösségekből.
A világi ferencesek világban élő bűnbánókként, a rendhez való tartozással elkötelezik magukat Krisztus követésére Szent Ferenc példája nyomán. „A Szentlélektől indíttatva, saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességet…”, vagyis hivatásukat a világban élik meg, nem megvetve azt, hanem sokkal inkább megmutatva, hogy a világ, a társadalom az Istennel való találkozás és a megszentelődés helye is tud lenni egyazon időben. Szent X. Pius pápa (1853-1914), aki már egészen fiatalon a ferences harmadrend tagja és lelkes terjesztője volt, 1909-ben, amikor az Egyház Szent Ferenc rendje fennállásának a 700. évfordulóját ünnepelte, a következőket mondta: „A Harmadik Rend csodálatosan azért van, hogy a keresztényekben a jó erkölcsöt és az életszentséget előmozdítsa. Elmondhatjuk, ha Ferenc semmi mást nem tett volna, minthogy a Harmadik Rendjét megalapította, ezért az egyetlen művéért is méltó arra, hogy az Egyház legnagyobb jótevői közé soroljuk.”

Magó Ottó
miniszter