Az idei katolikus jótékonysági bálon ismét egy felejthetetlen eseményen vehettünk részt, melynek célja a Baji Szalézi Oratórium támogatás volt. A rendezvénynek nemcsak a helyszín és a fiatalok kézzel készített dekorációi adták a különleges hangulatát, hanem a résztvevők odaadó támogatása és a nagylelkű felajánlásai is. A bál során közösségünk összefogása és a fiatalok felé való elkötelezettsége, szeretete különösen megnyilvánult. Az est folyamán számos program és műsor színesítette az eseményt. Emlékezetes pillanatok közé tartozott a Szalézi Oratórium műsora, melyben bemutatták, hogyan lehet megszólítani és a hit útján elindítani gyermekeinket. Boldog Zsófi, Gulya Róbert zongorakíséretével előadott operett slágereit vastapssal köszöntük meg. A hajnalig tartó tánchoz pedig a Schwab’N’Roll zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A bál nem jöhetett volna létre közösségeink összefogása nélkül. Különösen köszönjük Gulya Kinga és Kapusy Péter segítségét, kiknek áldozatos támogatása nélkül nem lehet volna sikeres a rendezvény. Köszönjük Tisch Dávid konferálásban nyújtott segítségét. Nagyon köszönjük Dr. Szabóné Kóthai Ildikónak és Kissné Fegyver Tündének, hogy vállalták a tombola felajánlások összegyűjtésének heroikus munkáját. Köszönjük Tata művészeinek, hogy értékes felajánlásaikkal, továbbá mindazoknak, akik támogató- és tombolajeggyel segítették elő a bál céljának elérését. Ráadásként fogadjanak szeretettel egy báli beszámolót!

-jt-

Ismét túl vagyunk egy szép és nagysikerű Tatai Katolikus Bálon. Köszönet a szervezőknek a lelkes segítőknek, a szép tombolatárgyak adományozóinak, a hangyaszorgalmú Baji Szalézi Oratórium tagjainak. A rendezvényt Albert Atya nyitotta meg, majd Bálint atya asztali áldásával kezdődött a vacsora. Ezután a konferansziék vették át az események irányítását, a köszöntések végeztével az Oratórium tagjai egy remekbeszabott kis előadással szemléltették az Oratóriumban zajló életet. Kedves színfoltot jelentett Boldog Zsófi zongorával kísért énekes fellépése, kedvelt operett dallamokkal. Időközben megérkeztek a vendégként meghívott missziós Szalézi atyák, akik élvezetes ki előadásukban ismertették a Don Bosco nyomdokaiban járó tevékenységüket, hisz ott és akkor segítenek ahol és amikor szükség van rájuk. Legnagyobb feladatuknak tekintik nevelésükkel a fiatalság Isten felé irányítását, hisz a sok földi jó hajszolása mellet pont erre nem jut elég idő és figyelem. Végül eljött a tánc ideje is, majd a tombola és ismét tánc kinek-kinek kifulladásig. Aki eljött, biztosan jól érezte magát, hisz élvezetesek voltak a műsorok, finomak az ételek, jó a társaság. Isten áldjon meg mindenkit, akinek része volt e szép és tartalmas rendezvény megszervezésében.

Bélai Lajos