A kereszt, a kegyelem győzelme

Mi emberek, mindannyian megkapjuk a magunk keresztjét. Ki kisebbet, ki nagyobbat hordoz élete során. Lehet gazdag vagy szegén, a személyre szabott kereszt mindenkire rá talál. Van, akinek könnyű a keresztje, és vidáman hordja, de sokaknak nehéz kereszt jut, és a nehézsúly a földre taszítja. Vannak, akik büszkén viszik. Sokak viszont a saját keresztjüket is más vállára teszik.
Jézus mindannyiunk felett áll, mert ő mindannyiunk keresztjét magára vette, és saját szenvedése árán könnyítette meg a mi személyes keresztjein hordozását.
Szeptember 14-én azt a keresztet ünnepeljük, melyet Megváltónk magára vett, hogy számunkra üdvösséget szerezzen! Így lett a kereszt az üdvösségünk jele! Fejezzük hát ki bátran tiszteletünket, és valljuk meg hitünket, bárhol is találkozunk vele!

A Szent Kereszt felmagasztalását 1684 év óta ünnepli Egyházunk. A Golgotán, a keresztre feszítés helyén 326-ban megtalált keresztereklye fölé
Nagy Konstantin felülmúlhatatlan szépségű templomot emeltetett, melynek
felszentelésére 335. szeptember 13-án került sor. Másnap, szeptember 14. ünnepélyesen felmutatták a keresztet a Hívők seregének. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Egyházközségünk, hagyományosan szeptember 14. követő vasárnap tartja meg a Szentkereszt ünnepét. Ekként szeptember 15-én vasárnap délután összegyűltek a hívek a Szőlőhegyi Platán téri keresztnél, hogy megemlékezvén a Szentkereszt felmagasztalásáról, közösen imádkozzák el a Szent kereszt litániát. Szentkereszt ereklyét több Magyarországi templomban is őriznek. E kivételezett helyzetben van a Baji Assisi Szent Ferenc templom is. Templomunkban őrzött ereklyével közösen ülték meg a Kereszt felmagasztalásának ünnepét a Hívek.
A szertartást Albert atya vezette. A jelenlévők a szentkereszt előtt hódolatukat fejezték ki, majd Albert atya mindenkire, a jelenlévőkre, és a
távollevőkre is egyaránt a Szentkereszt áldását kérte. A litániát követően szívélyes agapé keretében látta vendégül a megjelent híveket a Nikits család.
Istenünk! Te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, Szent Fiad által elnyerjük az üdvösséget a mennyben.

Pentz Imre