HIRDETÉS

2018. május 27.

Szentháromság vasárnapja

  • Hétfőn sszentmise lesz Tatán este 18:00 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A Bibliaóra a szentmise után kezdődik.
  • Kedden szentmise lesz Tatán este 18:00 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.  14 órától Karitász gyűlés a plébánián.
  • Szerdán 17:30-tól zsolozsmát éneklünk, a szentmise este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A szentmise után felnőtt katekézis kezdődik.
  • Csütörtökön szentmise lesz Tatán este 18:00 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. Este 17:30 órakor “Szabadság Krisztusban” lelkigyakorlat kezdődik. 19 órakor a Szűzanyának szentelt hónap végén coenaculumot, imaórát tartunk a Máriás Papi Mozgalom szervezésében.
  • Pénteken szentmise lesz 18 órakor. A szentmise előtt 17:30 órától szentségimádás és gyóntatás van.  Emlékezzünk Jézus Szentséges Szívének ígéretére: akik kilenc egymást követő elsőpénteken gyónnak és áldoznak, azok nem halnak meg szentségek nélkül.
  • Szombaton szentmise lesz Tatán reggel 7:30 és este 18 órakor. A reggeli szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. Szombaton mi is bekapcsolódunk az országos szentségimádásba. Így készülünk a Eucharisztikus Kongresszusra. A Szentségimádás a tóvárosi templomban lesz 17 és 18 óra között.
  • Vasárnap, Úrnapján szentmise lesz reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 6 órakor. Az úrnapi körmenet a 8:45 ös szentmise után kezdődik. 
  • Június elején újabb eucharisztikus lelkigyakorlat indul a tóvárosi plébánián “Őáltala, Ővele, Őbenne élünk” címmel. A lelkigyakorlat anyaga már kapható.
  • Holpár István Balázs diakónust június 16-án fogják pappá szentelni Győrben. A tóvárosi templomban július 8-án 18 órakor fogja újmiséjét bemutatni. Imádkozzunk érette és készüljünk szeretettel e jeles napra!
  • Június 30-án lesz a zarándoklat a Szent Péter kerek templom romjaihoz.