Szent Erzsébet „rózsái”

Bajon, az Assisi Szent Ferenc templomban, a vasárnapi szentmise végén került sor Szent Erzsébet kenyereinek a megáldására. A szentmisén megáldott kenyereket a Baji Karitasz ajándékozta a híveknek, a gondoskodó szeretet
jegyében.
A Szent Erzsébet megszentelt kenyerei emlékeztessenek bennünket, hogy a segítő szeretettel végzett cselekvés, mindannyiunk kötelessége. E segítő tettekre mutat jó példát Szent Erzsébet megszentelt élete. Árpád-házi Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjét, évszázadok óta nagy tisztelet övezi.  Rövid élete során a rászorulók megsegítésével, az Isteni szeretettet tette kitapinthatóan láthatóvá. Vele kapcsolatban a legtöbbször említett történet a rózsák legendája, ezért sokszor a kötényéből kikandikáló rózsákkal ábrázolják. A történet szerint a szegények megsegítésére a kötényébe rejtett kenyerekkel éppen sietett az utcán, amikor sógora megállította, és látni kívánta, hogy mit rejt a kötényében. Erzsébet csak annyit válaszolt: – Rózsákat viszek. De a sógora erőltetett kérésére, megmutatta a köténye tartalmát, és a rokon ott tényleg csak rózsákat talált. Ezek szerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Szent Erzsébet áldozatos jóságával évszázadokon át nyúló példát mutat számunkra, hogy a rászorulókat támogatni nem csak lehetőség, de mindenkinek kötelessége is. Tettei nem csak az elesettek támogatásáról szóltak, de egyben felhívás is, – különösen a mai pandémiás időszakban -, az emberiségnek arra, hogy a vészterhes időszakot csak egymás iránti toleranciával, és embertársaink megsegítésével lehet közösen legyőzni. Irgalmas cselekedetek nélkül az emberiség élete nem tehető jobbá!!!
Erre mutat jó példát Szent Erzsébet élete! Ezt láthatta e szent asszony cselekedeteiben, saját kora és a későbbi századok elesettjei is, de a másokért tenni akaró, és tenni kész jóakaratú emberek is. Szent Erzsébet példáját követve egyházközségünk Karitász csoportja, Karácsony ünnepének közeledtével, ismét meghirdeti tartósélelmiszer gyűjtő
akcióját. Az Adventi időszakban, az adakozásra kész emberek tartós élelmiszer, vagy pénz formájában felajánlott adományaikat, a templomban várja a Karitász! Az adományokból, szeretett csomagok összeállítására kerül sor, mely a rászorulók számára kerül kiosztásra a szeretet ünnepét megelőzően. Előre is megköszönünk minden jószívű adományt, és kérjük a kedves híveket, hogy a továbbiakban is segítsék adományaikkal a karitász működését.
ISTEN FIZESSE MEG!!!

Pentz Imre