Bajon, az Assisi Szent Ferenc templomban, a vasárnapi szentmisén áldotta meg Gábor atya Szent Erzsébet kenyereit. A szentmisét követően osztották ki a hívek között. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapjának közeledtével a Karitász Baji csoportja adományozta a kenyereket. A Katolikus Karitász ezzel az apró adománnyal szeretné felhívni a figyelmet az adakozás fontossága, melyhez mélyen kötődnek Szent Erzsébet jó cselekedetei is. Szent Erzsébet áldozatos jóságával példát mutatott számunkra, hogy az elesetteket támogatni nem csak lehetőség, de mindenkinek kötelessége is. Szent Erzsébet életének csodás legendái, a szent tetteinek s azok értékének legmélyebb lényegét fejezik ki.
Erzsébet rövid élete során – mindössze 24 évet élt -, oly nagy cselekedeteket vitt véghez, mely elegendő, hogy közel nyolc évszázad múltával is emlékezetünkben éljen, és példaként magasodjon a mai kor embere előtt. Szent Erzsébet könyörületes tetteivel mutatta meg embertársai iránti szeretetét, és önfeláldozását. De tettei nem csak az elesetteknek szóltak, hanem egyfajta felhívás is a mai embernek arra, hogy ezek az irgalmas cselekedetek szükségesek az emberi élet jobbá tételéhez. Ezt példázza Szent Erzsébet élete! Ezt láthatta cselekedeteiben saját kora és a későbbi századok elesettjei éppúgy, mint a másokért tenni akaró, és tenni kész, embertársaiért felelősséget érző jóakaratú emberek.
Szent Erzsébet példáját követve a Karitász csoport Karácsony ünnepének közeledtével, ismét meghirdeti tartós élelmiszer gyűjtő akcióját. Az adakozni kész emberek tartós élelmiszer, vagy pénz formájában felajánlott adományaikat, az Advent időszakában a templomban várja a Karitász. Az adományokból karácsonyi csomagok készülnek a rászorulók számára. Előre is megköszönünk minden jószívű adományt, és kérjük a kedves híveket, hogy a továbbiakban is segítsék adományaikkal a karitász működését.
ISTEN FIZESSE MEG!!!

Pentz Imre