A hamvazó szerdán, a nagyböjt ünnepélyes kezdetén, a négy testvéregyházközség hívei közös bűnbánati imaórával kezdték meg, Egyházunk legnagyobb ünnepére a felkészülést. A plébániák közösségei vezetésével egy-egy ima közös felhangzása segítette a bűnbánati időszakra a lelki készülődést.

A szentmise elején Kristóf atya a szenteltvízzel meghintett hamuval, e szavak kíséretében: „Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel” hamvazás szertartásában részesítette a jelenlévő híveket.

Kristóf atya homíliájában felhívta a hívek figyelmét, hogy a negyven napos készülődés során jusson eszünkbe Isten nagylelkűsége. A Bibliában többször is visszatér a negyvenes szám. Negyven év a pusztában. Negyven év kellet ahhoz, hogy Isten elő készítse az Ő népét az ígéret földjére. Vagy Mózes mikor felment a hegyre negyven nap, negyven éjjel kellet, hogy előkészítse a törvényeinek a befogadását. Hát használjuk ki Mi is ezt a nagyböjti negyven napot, hogy lelkünk felkészüljön a Húsvét méltó megünneplésére.

Ezen a napon Egyház arra kér minket, hogy hajtsunk meg fejünket, és az alázat jeleként fogadjuk a homlokunkra szórt hamut, a homlokunkra jelölt keresztet, és közben kérjük bűneink bocsánatát. Az evangélium üzenete mindvégig legyen előttünk, de ne csak a Nagyböjt időszakában: Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók!”

Pentz Imre