Az idei évben a vírushelyzet miatt sajnos sok program elmaradt. A Péliföldszentketeszti Mária búcsút is érintették ezek a változások. Így idén a baji egyházközség hagyományos gyalogos zarándoklatára sem került sor.

Egyházközségünk ifjúsága, a sikeres érettségi, technikusi vizsgáikat befejezve hálaadásként mégis gyalogosan zarándokoltak el Péliföldszentkeresztre, a Mária hónap utolsó napján. Az időjárás nem volt kegyes velük, mivel szinte teljes útjukat esőben kellet megtenniük. A lourdes-i barlangnál elmondott közös imát követően indultak el a hazafelé vezető úton. Zarándokútjuk során érintett, kereszteknél, és emlékhelynél elimádkozott rózsafüzér tizedek adtak számukra erőt az út nehézségeinek leküzdéséhez. A zarándokok a hazavezető úton a keresztek környezetét is rendbe tették, hogy minél szebb és rendezettebb környezetben tudják imáikat elmondani az arra járók. Az otthon maradottak a templomban várták, és fogadták a zarándokokat. Harangzúgás közepette vonultak a templomba. A szerencsés megérkezésért tartott közös ima után ugyan fáradtan, de hitükben megerősödve, hálás szívvel tértek otthonaikba az érett fiatalok.

A zarándoklat a keresztény élet egyik ősi jelképe. De nem csupán egy régi vallási szokás, hanem a zarándoklatban részvevő ember igazi lelki tükreként is tekinthetünk rá. A zarándoklat megmutatja az emberben megbúvó lelket. A zarándoklat egy igazi közösségi élménnyé is válik, igazi társakra, barátokra lelhet, aki nyitott lélekkel vesz rész a zarándoklaton. Időnként úgy tűnik, hogy a zarándoklat ötletét a divat szüli, de aki elszánja magát az utazásra, annak komoly próbát kell kiállnia, mind testileg, mind pedig lelkileg. Divatzarándokok ezeket a nehézségeket nem tudják leküzdeni! Érett ifjúságunk már többször megmutatta, hogy nem divatból kelnek útra, hanem az igaz lelki felbuzdulás vezérli őket ezen az úton.

Gratulálunk mindannyiuknak a sikeres vizsgáik letételéhez, és Isten vezérelje őket a NAGYBETŰS életük folyamán!

Pentz Imre