Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően megkezdődtek az agostyáni templom orgonájának felújítási munkálatati.

A liturgia megújítása és ápolása érdekében – a Sacrosanctum Conilium kezdetű konstitúció szellemében eljárva – szeretnénk, ha orgonánk teljesen megújulna. Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része, mely bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az Egyházban nagy megbecsülésben részesül az orgona, mint hagyományos hangszer; hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét és a lelket nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez. A zene és ének célja Isten megdicsőítése és a hívők megszentelése.

A jelen támogatás felhasználásával az orgona felújításának első szakasza lezárult. Az új motor beépítésével, a fúvófelújítással, a pedálklaviatúra felújításával és a rovartalanítással nagy lépést tettünk célunk, az orgona teljes felújítása felé.