Októberben immár 5. alkalommal rendezzük meg a Mária ünnep sorozatot. Ezúttal is minden hétköznap este 18.00 órakor lesznek az ünnepi szentmisék, melyeket mindig más és más atya fog bemutatni.
Mindenkit szeretettel várunk!

“Octoberfest” meghívottjai

október 1.

Excellenciás Dr. Pápai Lajos ny. megyéspüspök

október 2.

Ft. Winkler Zsolt öttevényi esperesplébános

október 3.

Ft. Barkó G. Ágoston OSB bencés szerzetespap (Tihany)

október 4.

Ft. Kovács Pál sopronhorpácsi plébános

október 7.

Ft. Dékány Á. Sixtus O.Cist em. zirci apát

október 8.

Ft. Kapui Jenő c. kanonok, mosoni esperesplébános

október 9.

Ft. Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, győr-szigeti- és újvárosi plébános

október 10.

Ft. Győri Imre székesegyházi kanonok, győr-gyárvárosi plébániai kormányzó

október 11.

Ft. Benkó Attila győri kórházlelkész

október 14.

Excellenciás Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

október 15.

Ft. Juhos Imre lébényi plébános

október 16.

Monsgr. Radó Tamás pápai prelátus, kapuvári plébános, püspöki iskolabiztos

október 17.

Ft. Sankó Szabolcs deáki segédlelkész

október 18.

Ft. Boldvai Bertalan O.Prem csornai premontrei perjel

október 21.

Ft. Henczel Szabolcs szanyi plébános, püspöki iskolabiztos, a Győri Egyházmegye Cigánypasztorációs referense

október 22.

Ft. Magyaros László kisbéri plébániai kormányzó

október 23.

Ft. Sárai-Szabó T. Kelemen OSB a győri Szent Mór Bencés Perjelség perjele,

A volt bencés diákok első találkozója

október 24.

Ft. Horváth B. János O.Prem csornai premontrei szerzetespap, újmisés

október 25.

Ft. Végerbauer Richárd a Vatikáni Nagykövetség magyar titkára 

október 28.

Monsgr. Dr. Egresits Ferenc pápa prelátus, győr-bácsai plébános

október 29.

Ft. Bognár István Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa

október 30.

Ft. Holpár I. Balázs mosoni segédlelkész

október 31.

Monsgr. Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, általános püspöki helynök

 

A szentbeszédeket az atyák beleegyezésével tesszük közzé.

 

Excellenciás Dr. Pápai Lajos ny. megyéspüspök

 

Ft. Winkler Zsolt öttevényi esperesplébános

 

Ft. Barkó G. Ágoston OSB bencés szerzetespap (Tihany)

 

Ft. Kovács Pál sopronhorpácsi plébános

 

Ft. Dékány Á. Sixtus O.Cist em. zirci apát

 

 

 

 

 

Ft. Kapui Jenő c. kanonok, mosoni esperesplébános

 

 

 

 

 

Ft. Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok

 

Ft. Győri Imre székesegyházi kanonok

 

Ft. Benkó Attila győri kórházlelkész

 

Excellenciás Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

 

 

 

 

 

Ft. Juhos Imre lébényi plébános

 

 

 

 

 

Monsgr. Radó Tamás pápai prelátus

 

Ft. Sankó Szabolcs deáki segédlelkész

 

 

 

 

 

Ft. Boldvai Bertalan O.Prem csornai premontrei perjel

 

 

 

 

 

Ft. Henczel Szabolcs szanyi plébános

 

Ft. Magyaros László kisbéri plébániai kormányzó

 

 

 

 

 

Ft. Sárai-Szabó T. Kelemen OSB a győri Szent Mór Bencés Perjelség perjele

 

 

 

 

 

Ft. Horváth B. János O.Prem csornai premontrei szerzetespap

 

 

 

 

 

Ft. Végerbauer Richárd a Vatikáni Nagykövetség magyar titkára 

 

 

 

 

 

Monsgr. Dr. Egresits Ferenc pápa prelátus

 

 

 

 

 

Ft. Bognár István Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa

 

 

 

 

 

Ft. Holpár I. Balázs mosoni segédlelkész

 

Monsgr. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök