Húsvét ünnepére készülve nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban április 8-12-én. A szentmisék este 18 órakor kezdődnek. A szentmise után lehetőség lesz az atyákkal és a nővérrel találkozni, beszélgetni. Készüljünk együtt a feltámadás ünnepére!

A beszélgetések témái:

  • Április 8-án a téma: Mindszenty József hercegprímás élete, a kezdtek, Déri Péter atya az ő szülőfalujának a plébánosa.

A nagyböjti lelkigyakorlat első napján Déri Péter atya, Csehimindszent plébánosa mutatta be a szentmisét, aki már a prédikációban is, de főleg a mise utáni beszélgetés során sok „titkot” elárult a bíboros atya életéről és a küszöbön álló boldoggá avatás körülményeiről. A plébános atya személyében rendkívül színes egyéniséget, kiváló mesélőt ismerhettünk meg.

  • Április 9-én a téma: Megújulás lehetőségei. 17.30tól lesz vezetett szentségimádás itt a téma: megújulás az imában; 18.00 megújulás a szentmisében; 18.30  előadás: Megújulás az életünkben. Dr. Versegi Beáta nővér vezetésével.


Lelkigyakorlatos hetünk második napján dr. Versegi Beáta Mária nővér , a Nyolc Boldogság Közösség tagja volt a vendégünk. Beáta nővér 2011 óta a Központi Oltáregylet elnöke is. A nővér vezette a szentmise előtti szentségimádást majd a szentírási olvasmányokra építve egy tanúságtételt hallhattunk tőle. Akik kíváncsiak voltak és rászántak egy kis időt, a szentmise utáni beszélgetés során különleges élményben lehetett részük. A nővér nagy felkészültségű, stílusa közvetlen és lebilincselő.  Szívesen válaszolt kérdésekre, a beszélgetés végén pedig dedikálta egy könyvét .

  • Április 10-én a téma: a szemináriumi élet, papképzés, Juhos Imre a Győri Szeminárium spirituálisával.

Juhos Imre atya spirituális prédikációjában Isten végtelen, feltétel nélküli,
mindent felülíró szeretetéről beszélt. A szentmisét követő beszélgetés során
sok mindent megtudhattunk a szeminárium mindennapjairól, valamint a 
felvidéki magyar papság helyzetéről is. 

  • Április 11-én a téma: a premontrei rend története, Boldvai Bertalan a csornai premontrei rend perjelével.

Boldvai Bertalan atya Csornáról  érkezett, a  csornai premontrei apátság perjele. Szentbeszédében kiemelte, hogy a Törvény, amit Isten alkotott az ember számára nem azért van ,hogy korlátozza az ember szabadságát, ellenkezőleg, éppen a védelmét szolgálja. Beszélt a bizalom fontosságáról, ami nélkül működő kapcsolat elképzelhetetlen sem két ember, de Isten és ember között sem. A beszélgetés során, sok-sok humorral fűszerezve, bemutatta saját hitoktatói munkáját és a premontrei rendet, illetve szűkebb pátriáját, a csornai apátságot.

  • Április 12-én a téma: 2020-as Eucharisztikus Kongresszus, Kálmán Imre a Győri Szeminárium prefektusával.


Pénteken volt lelkigyakorlatos hetünk záró napja. A szentmisét Kálmán Imre atya, a Győri Szeminárium prefektusa mutatta be. A szentbeszédben egy film cselekményével párhuzamot vonva Isten hatalmas, mindent odaadó szeretetéről beszélt, amibe még a szenvedés vállalása is „belefér”.
A beszélgetés során szóba került egyrészt a prefektusi munkája, másrészt 
a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus, már csak azért is, mert a Győri 
Egyházmegye részéről Imre atya a kapcsolattartó az országos vezetéssel. 

Beszámoló és képek: Fülesi János