HIRDETÉS

2019. március 8.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • A héten nagyböjti lelkigyakorlat kezdődik templomunkban. A hétközi szentmisék este 18 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn a szentmise 18 órakor kezdődik.  A Bibliaóra a szentmise után kivételesen elmarad.
 • Kedden a szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A katekézis felnőtteknek 18 órakor kivételesen elmarad.
 • Szerdán szentmise lesz este 18:00 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 17:30 órakor vesperást éneklünk. 18:30 órától Gábor atya előadása a szentségekről kivételesen elmarad.
 • Csütörtökön szentmise lesz este 18:00 órakor.  A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 18 órakor lelkigyakorlat kivételesen elmarad.
 • Pénteken szentmise lesz 18 órakor. A szentmise előtt 17 órától keresztút és gyóntatás kezdődik. 18:30 órakor Irgalmasság órája kivételesen elmarad.
 • Szombaton szentmise lesz reggel 7:30 és este 18 órakor. A reggeli szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. Az esti szentmise után fatimai engesztelő körmenet. 19 órától  MPM imaóra és Ifjúsági hittan kezdődik.
 • Vasárnap szentmise lesz reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 18 órakor.
 • A lengyelországi zarándoklatra a tóvárosi templom sekrestyéjében lehet jelentkezni.
 • Idén lejár a Plébániai Tanácsadó Testületek 5 éves mandátuma. Megkezdődnek a választások. Imát kérünk erre a szándékra is! A templomban két listát függesztettünk ki: az elsőn, azon személyeknek a neve olvasható, akik hivatalból tagjai lesznek az új Plébániai Tanácsadó Testületnek. Őket nem kell külön jelölni, rájuk nem kell szavazni, mert hivatalból tagok! A másik listán azon személyek neve olvasható, akik tagjai voltak a leköszönő Testületnek. Őket újra lehet jelölni, ők újra választhatók.
  Egy doboz és sok üres lap is található a templomban. Az üres lapokra kérjük írják fel azon személyek nevét, (többet is lehet, sőt kell), akiket javasolnak az új Plébániai Tanácsadó Testületbe! (A javasolt személlyel szembeni elvárások: Tartósan a plébánia területén legyen a lakó- vagy pótlakóhelye; olyan felnőtt keresztény legyen, aki a keresztény beavatás szentségeiben részesült; kiemelkedő keresztény életet éljen, aktív részvételt tanúsítson a plébánia közösségében; ne legyen kizárva az  egyházi előírások szerint a szentségek vételének közösségéből; minimum 18 éves korú legyen, de életkora a 70 évet ne haladja meg; az Egyházat anyagilag is rendszeresen támogassa; a testületben két tag között ne legyen egyenes ági rokonság.) A leírt neveket, akiket javasolnak az új testületbe, kérjük tegyék a dobozba! A jelölt állítást a következő vasárnapon is megtehetik. Köszönjük szépen az együtt működést!