November 1-jén emlékezik meg egyházunk az égben megdicsőült lelkekről. Ezen a napon emlékezünk azokra a szentekre, akik külön név szerint nem kerülnek megemlítésre az egyházi év folyamán. Értük szóltak e napon a harangok. Ekkor ünnepeljük mindazokat is, akik a tisztító tűzben megtisztulva már a mennyek országába érkeztek. November másodikán, a halottak napján, a még a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkozzunk! Mindenszentek kötelező egyházi ünnepeink sorába tartozik. Ekkor minden hívő számára kötelező a szentmisén való részvétel. Így hát a szentek ünneplése, az este hat órakor kezdődött ünnepi szentmisével vette kezdetét. A legszentebb áldozat a megjelent hívekért és az otthon maradottakért került felajánlásra.

 A szentmisét követően Váradi Kristóf atya a ministránsokkal és a hívekkel körmenetben érkezett a temetői ájtatosságra. A megemlékező ájtatosságot Kristóf atya vezette a temetői kőkeresztnél. A mindenszentek megemlékezés során imádságok és könyörgések hangzottak fel az elhunytakért. Az ájtatosság szertartását templomunk énekkara szép énekeivel tette felemelőbbé. Sokan kilátogattak a késői időpont ellenére a temetői ájtatosságra, hogy együtt imádkozzanak az égiekhez. A közös ima során gyertyák és mécsesek százai, ezrei fénye világította meg a temetőt és lángoltak a megholtak lelki üdvéért. Ne feledjük, hogy ne csak e kiemelt alkalommal, hanem az év másnapjain is imádkozzunk elhunytjaink lelkiüdvéérét!

Pentz Imre