Alig értek véget a temető felújítási munkái amikor tudomásunkra jutott, hogy sikeres pályázunk eredményeként az egyházközség mintegy 14.950.000 Ft pályázati pénzhez jutott, mely a templomtető felújítására fordítható.

Erre a feladatra már régóta készültünk, de anyagi lehetőségeink nem tettek lehetővé egy ilyen volumenű munkát. A sajtóközlemény megjelenése után izgalommal vártuk a Támogató Okirat megérkezését, de a hetek, hónapok csak teltek és csak nem jött ez a „drága” dokumentum. A vállalkozó is többször érdeklődött, hisz ezidőtájt az építőanyagok, és faáruk ára soha nem látott szárnyalásba kezdett, ami veszélyeztette, hogy mire a munkát elkezdhetjük, nem férünk bele kiírásban elnyert összegbe. Ám nagy örömünkre egy szép augusztusi napon kézhez kaptuk a várva várt dokumentumot, majd néhány nap múlva a jelzett összeg is megjelent a számlánkon. Azon mód jeleztük a jó hírt a vállalkozó felé, aki az előleg számla kiegyenlítését követően megtette a rendeléseket a szükséges anyagokra. Szeptember végére megjöttek a visszaigazolások, október elején leszállították az anyagokat, a templomkert megtelt cserép rakatokkal, faanyag kötegekkel, állványzati szerkezetekkel.

Hála a szakemberek gyors és szakszerű munkájának, a felhalmozott anyagok nem sokáig heverésztek a sárguló őszi fűcsomók között, a vasakból egy komoly állványzat állt össze, majd felszerelték az anyagszállító liftet és hamarosan a keleti oldalról lekerültek a 127 éve felhelyezett és két világháborút és megannyi vihart átélt cserepek. Ekkor szembesültünk a kegyetlen valósággal, hogy bizony épp ideje volt a tetőcserének, hisz a fa lécek nagy része elkorhadt, egy komolyabb hó terhelés, vagy szélvihar komoly károkozással járt volna. A veszély valós volt, hisz néhány éve a környékünkön tomboló vihar már komoly kárt okozott, amikor több négyzetméteren megbontotta egy gyenge pontján a tetőt.

Egy szó mint száz, a munkák szépen beindultak, egyik oldal után a másik, öreg cserepek le szigetelő fólia, új tetőlécek fel, majd a cserepek. Közben természetesen a megfelelő munkafázisban a szükséges bádogos munkák is mentek, az új esőcsatornák vízszintes és függőleges elemei is a helyükre kerültek.

A szakszerű és összehangolt munka eredményeként a tetőfelújítás még a rossz idő beállta előtt befejeződött, a hulladékot elszállították és a templomkertet újra birtokba vehettük. Hála a Jóistennek, az időjárás is végig kedvező volt, így a munkálatok zavartalanul folytatódhattak. Facebook csoportunkban folyamatosan tájékoztattunk az aktuális munkákról és kértük a jó érzésű híveket, hogy imáikkal is segítsék ennek a szép és nagy munkának a sikeres lebonyolítását.

Bélai Lajos PTT alelnök