A Tatai Szent Imre Plébánia 2019. január hónapban csatlakozott az Eucharisztikus Élet Mozgalomhoz. A Központi Oltáregyesület által kezdeményezett, és Erdő Péter bíboros úr támogatását is élvező Eucharisztikus Élet Mozgalom (EÉM) azért született, hogy felmutassa, miként kapcsolódnak egy vérkeringésbe mindazok, akik elköteleződnek arra, hogy az eucharisztikus életet magukban elmélyítsék, mert meggyőződésük, hogy életük forrása az Eucharisztia. Az Eucharisztikus Élet Mozgalom lelkiségének alappillérei: imádság, felajánlás, apostolkodás. Az imádság: A mozgalomhoz csatlakozók elkötelezik magukat arra, hogy rendszeres szentségi életet élnek, naponta imádkoznak és havonta egy óra vagy kétszer fél óra szentséglátogatást végeznek, és egy kijelölt másik tagért közbenjárnak. A felajánlás: A mozgalom tagjai konkrét módon felajánlják egész valójukat, emberi képességeiket, erejüket az Isten és az embertársaik szolgálatára. Az apostoli küldetés: A mozgalom tagjai készek arra, hogy saját lehetőségeik és életállapotuk szerint másokkal is megosszák az Eucharisztiából fakadó kegyelmeket, különösen figyelve a testi-lelki hiányt szenvedőkre, gyerekekre, öregekre, betegekre.

Templomunkban többféle módon kapcsolódhatunk be a Szentségimádásba.  Minden hétköznap a szentmisék előtt fél órával csendes szentségimádás van. Több, mint egy éve, hogy a csütörtökönként megtartott plébániai lelkigyakorlatok bevezető elmélkedése és az azt követő rövid egyéni elmélkedés az Oltáriszentség előtt történik. Több, már megtartott lelki gyakorlat célja a szentségimádás gyakorlatának elmélyítése volt, illetve a március elején induló új lelkigyakorlat is ezt a célt szolgálja. Az új lelkigyakorlat témája Leo Tanner: Eukarisztia – Az átalakulás útja című tanítása lesz. Kb. fél éve a Máriás Papi Mozgalom szervezésében minden szombaton az esti szentmise után cenákulumot tartunk, szintén a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk. Eddig két alkalommal csatlakoztunk a Világméretű Szentségimádáshoz, mindkét alkalommal kb. 50-60 fővel, vezetett szentségimádással.  A következő alkalom június 22-én, Úrnapja szombatján lesz. Január 25. óta minden pénteken 15 órakor megtartjuk az irgalmasság óráját a templomban szintén a kitett Oltáriszentség előtt.
Használjuk ki ezeket a lehetőségeket az Úrral való találkozásra!

A helyi EÉM célja a szentségimádási alkalmak további erősítése, hogy minél többen egy
szívvel és egy lélekkel legyünk együtt az Úr előtt, aki életet ad nekünk: aki az Életet adja nekünk. Hiszen Ő, minden pillanatban, azért jön el hozzánk, hogy „Életünk legyen és bőségben legyen.”
Márciusi imaszándékunk: hogy meg tudjunk nyílni Isten jelenlétére, hogy be tudjuk engedni Őt minden aktuális élethelyzetünkbe, egyszerűen és alázatosan.

Az EÉM-ről több információ itt található: http://www.oltaregyesulet.hu/eucharisztikus_elet_mozgalom
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeiről bővebb információ itt található: https://www.iec2020.hu/hu/esemeny


Pauerné Csaba Judit