Megyéspüspök úr év elejei rendelkezésének értelmében megválasztottuk az új Plébániai Tanácsadó Testületet, mely szeptember 17-én ünnepi szentmise keretében tette le esküjét. A szentmise elején Albert atya megköszönte Harmath József leköszönő alelnök évtizedes munkáját, majd átadta Veres András püspök úr méltató levelét és az egyházközség ajándékait. Ezt követően került sor az új testület fogadalomtételére. A PTT feladata segíteni a plébános munkáját, a jó gazda gondosságával felügyelni és gondozni az egyházi tulajdonban levő ingatlanokat, értékeket, valamint szervezni az egyházközség hitéletét.  A testület megbízatása öt évre szól.

PTT tagjai: Kovács Csaba Albert plébános, Varga Gábor segédlelkész, Magó Ottó diakónus, Kontra Attila hitoktató, Dr. Dúcz András, Dr. Fenyvesi Olivér, Futó Péter, Fülesi János ifj., Gajó Péter, Gulya Kinga, Jánoska Tibor, Kapusy Péter, Michl István, Németh Attila, Pauerné Csaba Judit, Dr. Szabó Gábor, Szabó Gyula ifj., Tene Gábor, Toplak Tamás, Treuer Sebestyén