Április 20-án kezdődött és 8 héten át minden csütörtökön 18 órakor kezdődik a „Bevezetés a misztikába” című lelkigyakorlat , melyet  Albert atya vezet Katona István azonos című könyve alapján,a könyv ajánlása szerint azok részére, akik szeretnék hitüket megerősíteni, kortól teljesen függetlenül. A résztvevők zöme a Kapucinus templom hívő közösségéből  kerül ki,  de vannak Tatáról , Bajról és Tolnáról is. Az előadások és a kiscsoportos megbeszélések légköre oldott, bensőséges, őszinte és baráti. Köszönet érte az előadónak és a résztvevőknek.

Fülesi János