Egyházunk, Szent Márk evangélista ünnepét követő vasárnap tartja könyörgő napját a jó termésért. A hagyományos, népies nevén, búzaszentelés napjának nevezzük e napot. Így idén Április utolsó vasárnapján került sor a szertartásra. Az időjárás kegyes volt a búzaszentelésen részt vevőkhöz, így délután, Baj község határában, a Szent András dűlő búzaszentelő nagy keresztjénél zajlott le a ceremónia.

Váradi Kristóf atya vezetésével imádkoztak a megjelent hívek. A mindenszentek litániája után a búzaszentelés liturgiája következett. Ennek keretében Imádkoztak a hívek a bőséges, jó termésért. Az atya a négy égtáj felé elmondott evangéliumi részlettel kérte az úr áldását az idei termésre. „Édes Jézus kérünk szépen áldd meg munkánk egész évben” Az ének e soraival lehet legszebben összefoglalni a hívek Urunkhoz szóló kérését.

A hagyomány szerint a búzaszentelő körmenetet Liberius pápa rendelte el a IV. század közepén. A búzaszentelő körmenetek Magyarországon középkori eredetűek, nem tudni, pontosan mikor honosodott meg országunkban ez a szokás, de vélhetően nagyon korai időkre visszavezethető. A korábbi évszázadokban a körmenet a plébániatemplomtól indult a mezőkre. A menet a mindenszentek litániáját énekelte. A szertartás helyére érve a határban a pap megáldotta a mezőket, majd a körmenet visszatért a templomba.

A II. vatikáni zsinat szabályai szerint a búzaszentelő körmenetet a templomokban végzik, ahol a pap a mezőről hozott, vagy csíráztatott búzát áld meg. Sok helyen, -mint ahogy településünkön is-, a szabadban kerül sor e szertartásra, és a határban növekedő terményeket áldja meg a szertartást végző pap.

Pentz Imre