Elsőáldozás a baji Assisi Szent Ferenc templomban

Díszbe öltözve várta május 21-én, a vasárnap szentmisén templomunk, az első szentáldozáshoz járuló fiatalokat. 

Az első szentáldozáshoz járulók, lelkiekben felkészülve várták, hogy Jézus eljöjjön hozzájuk az Oltáriszentségben. Egyházközségünk tizenhárom fiatal tagja e szép napon vette először magához az Oltáriszentséget.

Váradi Kristóf atya homíliájában felhívta az első áldozók figyelmét, hogy az oltáriszentség táplálék, melyet Jézus azért adott, hogy éljünk vele. Jézus adott feladatot minden tanítványának, és egyre nehezebb feladatot bízott rájuk. Ugyan úgy bízza rátok is a feladatokat. Lépésről, lépésre. Az első áldozás e lépések egyike. De Jézus a feladatokhoz ad lelki táplálékot is! Ez az oltári szentség! A lelki táplálék, mely segítséget nyújt a kapott feladatok elvégzésében.

 A gyermekek, mielőtt Jézus asztalához járultak, és magukhoz vették az oltáriszentséget, immár saját szavaikkal mindnyájan megerősítették keresztségi fogadalmukat. Hitük megerősítését követően hangzott fel az egyetemes könyörgés. A település sváb hagyományihoz híven, az Oltáriszentség első alkalommal történő vételét németül felhangzó énekkel köszöntötték a hívek. Az első szentáldozásuk szentségét, hitbéli felkészítjük, Kristóf atya szolgáltatta ki számukra.

Imádkozzunk értük, hogy hívő keresztények váljanak belőlük, és az Oltáriszentség gyakori vétele által és példamutató életükkel mindvégig elvégezzék a Jézus által adott feladatokat. Kérjük, az Úristen áldását mindannyiukra! 

P.I.K.