A baji Assisi Szent Ferenc plébánia templom hívei a liturgikus alkalmakon túl az Egressy kórus koncertjével, német nyelvű betlehemi játékkal, egy különleges helyi szokással, valamint a település hagyományőrző énekkarának szép énekeivel ünnepelte Jézus Krisztus születését.
Sok generációra visszanyúlóan hagyomány Bajon a „moházás” szokása. A karácsonyi templomdíszítés egyik fő eszköze a moha, mely a mellékoltáron megépítésre kerülő Betlehem tájának kialakítása során kerül felhasználásra.
A díszítéshez szükséges mohát, a nagyhéten kereplő fiatalok minden karácsony előtt a baji hegyben gyűjtik össze.

A település több emberöltőre visszanyúló hagyománya szerint: -Aki nem vesz részt a mohaszedésben, nem lehet részese a nagy heti kerepelésnek.
Így hát, ebben az évben is, Kristóf atyával kiegészülve nekivágott a Kecske-hegynek a kis „moházó” csapat.
A Lábas-hegyi Keresztút első stációjánál tartott erőgyűjtést követően a sziklás, csúszós tereppel kellet megküzdeni, míg eljutottak a mohalelőhelyre.
A jó hangulatú gyűjtögetés során bőven került a zsákokba dús moha, így a nehézségek ellenére is mohával jól megrakottan tértek haza.
A csapat munkájának eredménye, Szent Karácsony estélyén, a mellékoltáron kialakított Betlehemben vált láthatóvá.
Az idei adventben is elindul plébániánkon a „Szállást keres a Szent Család” népi ájtatosság. E különös együtt imádkozás, együtt elmélkedés segítette a Megváltó születésére várakozásunkat.
A Szent Család járás imádságsorozata segíti elcsöndesedésünket, elmélkedésünket, közösségbe tartozásunk érzésének elmélyítését.
A december 15.-vel kezdődő kilenc nap során a hívek minden nap más házhoz visznek egy, a Szent Családot ábrázoló képet, és közösen imádsággal, énekeléssel készülnek fel Krisztus születésére.
Advent negyedik vasárnapjának estéjén a Baji Hagyományőrző fiatalok látták vendégül a szállást kereső Szent Családot. A teljesen megtelt közösségi házban este hat órakor kezdődött a Szent Család fogadása.
A fiatalok által vezetett imát követően a Szent Család tovább vándorolt útján, keresve az Őket befogadókat.
A település karácsonyváró ünnepségének részeként az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban adott gyönyörű koncertet az Egressy Kórus. Csodaszép előadásban hallgathatták meg a jelenlévők a felhangzó műveket.
Az összeállított repertoár méltó keretet adott mindenkinek a karácsony ünnepi felkészülésre. Köszönjük a szép perceket a kórus minden tagjának!
Templomunkban karácsony éjféli misét megelőzően került sor a betlehemi játék (Christkindl- vagy Betlehemspiel) bemutatására.
Egyházközségünk leányai, fiai, angyalnak, pásztornak, Máriának, Józsefnek és gazdának öltözve mutatták be a jelenlévő híveknek, németül a születés történetét.
A templom énekkara német nyelvű énekeivel csatlakozott a fiatalokhoz, a várakozás idejének szebbé tételéhez.
A Baji Hagyomány Őrző Fiatalok, és az énekkar így együtt köszöntötte a kisdedet.
A karácsonyi díszbe öltözött templomunkban Kristóf atya mutatta be az éjféli misét.
Karácsony örömhírét az ünnepi szentmise teszi teljessé, és kézzelfoghatóvá. A karácsony ünnepi szentmiséjét Kovács Csaba Albert OCD atya mutatta be.
Albert atya homíliájában rámutatott a Karácsony üzenetére: „Ne csak egy napig tartson a szeretet ünneplése!”
Próbáljuk megérteni a Karácsony üzenetét. Próbáljunk körbenézni, hogy életünk jó irányba halad-e? Valóban így kell élnünk? Valóban csak ezt tudjuk adni a családunknak, embertársainknak? Vagy esetleg tudunk többet is?
Azért kell a Megváltónkra tekintenünk, mert Jézus nem csak azért jött ebbe a világba, hogy fényjátékok legyenek a városokban, falvakban, Ne csak a rengeteg csomagoló anyag, és ajándék fogyjon. Gondoljunk arra, hogy mennyire félünk az Istentől hogy belép az életünkbe. Ezért két lépés távolságot tartunk: Ritkán járunk templomba, vagy nem imádkozunk.
Jézus azért jön el csecsemőként, és azért feszítik keresztre, hogy érezzük, mennyire szeret bennünket Isten. Azért jön csecsemőként, nehogy megijedjünk tőle. Jézus halkan kopogtat a lelkünk ajtaján.
Erről szól a Karácsony!
Igen, Ő kopogtat a lelkünkön, hogy megértsük valóban igazán szeret. Karácsonykor az emberek egyik legalapvetőbb vágya teljesül: Az Isten maga érkezik meg a hívek közé.  Ezt ne feledjük egész életünk során szem előtt tartami!

Éljünk Istenek tetsző életet!

Jézus születését egyházunk nyolc napon át ünnepli, de karácsony másnapján a fehér liturgikus szín helyett piros színben mutatják be a szentmisét Szent Istvánra, az első vértanú szentünkre emlékezve.
Az első vértanú ünnepén Kristóf atya mutatta be templomunkban az ünnepi szentmisét.
Egyházközségünk hagyománya szerint, idén karácsony másnapján, a szentmise keretében került sor a jubiláns házaspár fogadalom megújítására, és megáldására.
Ekkor azon házaspár kik Isten kegyelméből megélhették házasságkötésüknek 25 éves évfordulóját megújítják sok évvel ezelőtt egymásnak, és az úrnak tette fogadalmukat.
A házasság egy csodálatos, bensőséges kapcsolat két ember között, mely, ha hosszú éveken át tart, igazi kincs és érték életünkben. Ugyanúgy ahogy annak-idején az esküvő volt nagyon fontos esemény, úgy az évek múlásával a házassági évforduló, különösen, ha kerek évszámokról beszélünk, igazi nagy ünnep egy család életében.
A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek a mai rohanó világban egy kis ünneplésre, megállásra, számvételre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a házaspárok az együtt töltött tartalmas, szép napokért, a boldog együttlétért. Ugyanakkor példával is szolgálnak a mai kor embere számára: mit jelent két szív egymás melletti kitartása, hűsége és szeretete!
Ez alkalomból gratulálunk, és szívből jövő jókívánságunkat fejezzük ki a jubiláns házaspárnak!
A Szent János apostol emléknapján, a szentmise keretében került sor a hagyományosan a János-naphoz kötődő boráldásra.
„Szent János evangélista napján a borokra áldás hull az égből.”
Persze nem elég, ha csak kitöltjük a poharunkba, arra kérni is kell az áldást. Ezért községünk boros gazdái boraikkal egészen a templom oltáráig hozták. A szentélyben elhelyezett borokat Kristóf atya áldotta meg, így a hagyományoknak megfelelően az Isten áldása szállt idei borokra is.
A hagyományőrző boros gazdák, a templomi szertartás elvégzése után a frissen megáldott borokból, minden hordójukba csepegtetnek, hogy a pincékben pihenő nedűt is elérje az Isteni áldás.
Fogyassza mindenki egészséggel, és mértékkel a megáldott borokat.
Ki nyitott, méltón felkészített lelkülettel várta a Megváltót, biztos méltó szállást tudott biztosítani a szálláskeresőknek, annak lelkébe eljutott Isten szeretete, a Karácsony üzenete.

Pentz Imre