Krisztusban kedves Testvérem!

Vianney Szent János azt mondta, hogy „Amikor papot láttok ezt kellene mondani magatokban: Itt van, aki engem Isten gyermekévé tett, aki a keresztség által megnyitotta számomra az eget, aki vétkeimtől megtisztított, aki lelkemnek megadja táplálékát.” A pap az, akinek a felszentelt keze által az élet kenyerét, az Eucharisztiát kapjuk. Szükségünk van rájuk, hiszen az életet adják nekünk. Nem hagyhatjuk őket magukra és nem hagyhatjuk
őket elveszni, velük együtt vagyunk egy közösség. Éppen ezért kedves testvérem közös imára hívlak:

minden nap este fél 9-kor imádkozzunk

Albert atyáért, leendő papunkért Balázs atyáért és Kristóf atyáért egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy Dicsőséget. Gondolatban egyesítsük imáinkat, hogy azok egy nagy imává álljanak össze, kérve Isten végtelen kegyelmét és áldását rájuk. Gondoljunk az apostolokra és a tanítványokra, akik Urunk mennybemenetele után állhatatosan, egy szívvel-lélekkel imádkoztak. Imádságuk buzgóságával és egységével nyilvánvalóvá tették, hogy Isten isteni és örök otthonába is csak azokat engedi be, akik tudnak másokkal és másokért egy szívvel-lélekkel együtt imádkozni. Találkozzunk ma és innentől kezdve minden este fél 9-kor, csak két perc, de ebben a két percben mindannyian állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel hordozzuk őket imáinkban.

testvéred

Minden szentmise előtt imádkozzuk el közösen Kis Szent Teréz imáját a papokért:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Amen.