Az idei év Nagypénteke más volt, mint a többi, hiszen első alkalommal rendeztük meg a Szent Imre és a Szent Kereszt plébánia szervezésében a közös városi keresztutat, amely 20.00 órakor a kapucinus plébániától indult, a Szent Kereszt plébániát érintve a Kálváriára. Nagyon kedvező volt az időjárás, amiért hálát is adtunk a jó Istennek. Nagyon örültünk, hogy sokan hallották meg hívó szavunkat, és együtt járhattuk Jézussal a keresztutat, amely lehetőséget adott minannyiunknak arra is, hogy egy belső utat is bejárhattunk a szívünkben.
A keresztutat a családokért ajánlottuk fel, hogy a nehézségek és megpróbáltatások idején is érezzék, hogy van remény, és ez a remény maga Jézus Krisztus. A közös keresztút alkalom és lehetőség volt arra, hogy tudatosítsuk Isten végtelen szeretetét, hogy Fiát adta értünk, Aki megváltásunkért és üdvösségünkért, meghalt és feltámadt. Ez a közös találkozás Krisztusban és egymással jó lehetőség volt arra, hogy hitünkről tanúságot tegyünk a templomon kívül is.
„Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy tanításod, szenvedésed, halálod és
feltámadásod által előkészítetted számunkra az utat a Mennyei Atyához. Kérünk, hogy Szentlelked által formálj, erősíts és vezess minket tetszésed szerint, hogy itt a földön el tudjuk végezni azt a küldetést, amit ránk bíztál és valóban hiteles hírnökeid lehessünk. Add, hogy hűségesen ki tudjunk tartani Melletted örömben és szenvedésben, boldogságban és megpróbáltatásban egyaránt. Keresztutad által világosíts és erősíts meg bennünket, hogy terveinket, örömeinket, sikereinket Neked tudjuk felajánlani, bűneinket, sebeinket, és fájdalmainkat pedig le tudjuk tenni Szent Kereszted tövébe.”

Balázs atya