Baji elsőáldozás a Szent Imre templomban

Május 19.-én, Húsvét 5. vasárnapján, a baji Assisi Szent Ferenc plébánia elsőáldozásra készülő gyermekeit a tatai Szent Imre templom díszbe öltözve fogadta. Az Assisi Szent Ferenc templom folyamatban lévő felújítása tette szükségessé, hogy a Kapucinus templomban került sor a gyermekek első találkozásra Krisztus testével, s vérével. A gyermekek életének e maghatározó eseménye igazi örömvasárnappá vált a szülők, és jelenlévők számára is. Együtt imádkozott mindenki az Eucharisztiát első ízben magukhoz vevő gyermekekért. A gyermekek énekben, és szóban, együtt, és külön-külön is hangot adtak örömüknek, amely e szép napon a lelkükbe költözött. A gyermekek, a szentmise kezdetén kérték szüleik áldását, és imáját, hogy Jézus szeretete mindig elérje őket, és mindig jó gyermekek lehessenek. A szülői áldást követően kezdődött meg a szentmise.

Az útmutató homíliát követően, a kereszteléskor a szülők által tett keresztségi fogadalmat, most már saját szándékból, személyesen újították meg a kis elsőáldozók.  Hitük megerősítését követően az elsőáldozó gyermekek olvasták fel az egyetemes könyörgést. A felajánláskor a gyermekek vitték az oltárhoz a kenyeret, s bort. Így is jelezték, hogy felkészültek, és örömteli szívvel várják az oltáriszentséget. Az első szentáldozásuk szentségét, hitbéli felkészítjük szolgáltatta ki számukra. Ők most először találkoztak teljes valóságában az Úrral.

Nagy izgalommal, és készülődéssel várták e napot. A gyermekek csillogó arca, a szülők könnycseppel telt szemei, a telis-tele telt templom azt jelzi, hogy a gyermekek eddigi életüknek útja jó irányba mutat. Az Oltáriszentséggel történt első találkozásuk során hatalmas kegyelemben részesültek, mely támaszuk lehet további keresztény életük során.

Az első szentáldozásukat követően végignézve a gyermekeken, megerősödött bennünk a meggyőződés, hogy bennük van a keresztény jövőnk záloga.

Imádkozzunk értük, hogy hívő keresztényekként éljék életüket, és az Eukarisztia rendszeres magukhoz vételével, és istenfélő életükkel mindvégig Jézus mellett álljanak. Kérjük, az Úr áldását mindnyájukra!

Pentz Imre