Április 25-én az esti szentmise keretében fogadta tagjai sorába Pauer Lászlót és feleségét, Juditot a Ferences Világi Rend, melynek vezetője (minisztere) Magóné Erika. A szentmisét Sergio atya kapucinus szerzetes mutatta be és a prédikációban is ő buzdította az új tagjelölteket, akik tatabányai lakosként lettek buzgó, lelkes és szeretetreméltó tagjai a tóvárosi közösségnek.

Fülesi János