Balázs atya Balázs-áldása

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után, a mózesi törvény előírása szerint bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon, Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentélmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. Mint ahogy a gyertya, úgy Jézus Krisztus is minden keresztény életét végig kíséri a születéstől a sírig. Ott van a gyermek megkeresztelésekor, az első szentáldozáskor, de a házasságkötéskor is. Utolsó utunkon, a sírunknál is velünk van.
Február első vasárnapján, a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét követő nap, a szentmise elején került sor a gyertyaszentelésre az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. Balázs atya a gyertyaszentelési szertartás során megáldotta a templomban elhelyezett gyertyákat. Ezt követően a ministránsok kíséretében Balázs atya az oltárhoz vonult.
Balázs atya homíliájában Szent Pál apostol Korintusiakhoz írott levelében írtakon elmélkedett. A hit, a remény, és a szeretet kapcsolatát vizsgálva, hívta fel a figyelmet, minden emberi kapcsolat alapjára, a szeretett jelentőségére.  Szent Balázs püspök liturgikus emléknapját február 3-án tartjuk. Ezért a szentmise végén Balázs-áldásban részesülhettek a jelenlévő hívek. Balázs atya az alábbi könyörgéssel, két gyertyával a kezében adott Balázs-áldást torokbetegség és minden más baj ellen: „Szent Balázs püspök, és vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása a 16. században keletkezett. A história szerint Szent Balázs egy gyermeket, aki a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott, 2 égő gyertyát kereszt alakban a gyerek álla alá tartva mentett meg. Mivel egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták.

Szent Balázs!
Mint Isten szent embere, sok kortársadon segítettél testben és lélekben. Segíts rajtunk is és mindazokon, akiket imánkba foglalunk, minden szükségünkben. Mindenekelőtt azonban kérj nekünk kegyelmet, hogy türelmesen fogadjuk el az Úr akaratát, ha hosszú betegségben sínylődünk. Ámen

Pentz Imre