Orgona felújítás Bajon

A Baji Assisi Szent Ferenc templom az elmúlt évek során építészetileg kívül-belül megfiatalodott. A megszépült templomban egy régi hangszer évtizedek óta kíséri Isten dicsőítésére felhangzó énekeket.
Az orgona a pécsi Angster orgonagyár, 719. opuszaként készült a XX. század elején a Magyarszecsődi Római Katolikus templom számára. Bajra 1970 körül telepítették át, és a sérült hangszert 1973-ban felújították, továbbá a hiányos sípanyagot ekkor pótolták. Az egy-manuálos, pedálos, 5 regiszteres, pneumatikus orgona immáron közel fél évszázada töltötte be hangjával a Baji templomot. A háború utáni hányattatott sorsa nem múlt el nyom nélkül. A hangszer a gondos karbantartások ellenére is az idők során többször is javításra szorult, de sajnos az állapota mára már jelentősen leromlott. A folyamatos karbantartásnak köszönhetően élvezhető zenét biztosított még az elmúlt időszakban is a hangszer, de a teljes felújítás elvégzését tovább nem lehetett halasztani.
Az Egyházközség ezért pályázatot nyújtott be a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség – Természeti, épített és kulturális értékek – Vércse kincsei – megőrzése és bemutatása című, VP6-19.2.1.-94-1-17 kódszámú felhívásra. A pályázatkiíró az orgona megújulására irányuló pályázatot támogatásra
alkalmasnak ítélte és utófinanszírozásban, 4.999.998,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A felújításra vonatkozóan megkapott ajánlatok alapján a Soproni Orgonaépítő
Kkt. került kiválasztásra. A felújítás több mint 6 millió forint költséget jelent, így a pályázati támogatási
összegen felül fennmaradó költségeket az Egyházközségnek szükséges kigazdálkodnia. Az átépítés során az eredetinek tekinthető Angster elemek mind megmaradnak. A jelenlegi játszóasztalba épül be a korszerű optoelektronikus vezérlés. A később beépített sípsorok helyére kerülnek az újak, valamennyi eredeti síp a továbbiakban is megmarad. A pedálszélláda is használatban marad, csupán a napjainkban joggal elvárt hangterjedelemnek megfelelően egy pót-szélláda készül.

A korszerű elektronikus vezérlés beépítésével megszűnnek a pneumatikus szerezet eredendő hiányosságai, és ezzel együtt ismét rendelkezésre állnak majd a kopulák (pedál- és szuperkopula), amelyek az eredeti Angster-koncepciónak is részei voltak, de amelyeket az idők során eltávolítottak a játszóasztalból. Ugyanígy visszakerülnek a szokásos kollektívák, csak ezentúl nem pneumatikus, hanem elektronikus vezérléssel. A szükséges korszerűsítésekkel a hangszer valamennyi eredeti funkciója ismét működni fog. A tervek szerint a hangszer 2020 július 1-től ismét eredeti szépségével és hangjával szolgálja a híveket. A felújítás időszakának jelentős szakaszában, a szószék alatti kis-elektronikus orgonát használjuk a szertartásokon. Ebben az időszakban a szentmisék idején valamelyest korlátozásra kerül a hívek közlekedése.
A Plébániai Tanácsadó Testület megköszöni a Hívek megértét, és támogatását!

Pentz Imre