Kedves Testvérek!

 

Templomunk a jóságos kapucinus atyák jóvoltából áll. Ők tanították nekünk a Mennyei Atya felé vezető Igaz utat, Jézus Krisztus útját. Az utolsó, templomunkban szolgáló kapucinus szerzetes János atya volt, akire még sokan szeretettel és hálával emlékezünk. Különösen mi, a Ferences Világi Rend helyi közösségének tagjai, akik egyre idősebbek vagyunk, egyre egyre többen vannak közülünk az örök boldogságban. Nagyon igyekszünk Assisi Szent Ferenc lelkiségét megőrizni és tovább adni Nektek. Sajnos a példaadáson kívül másra nem igen tartotok igényt. Buzdítalak Benneteket, főleg a fiatalabbakat, gyertek közénk, ne hagyjuk, hogy kialudjon a ferences lelkület ebben az egyházközségben. Közösségünk testvéri közösség. Tagjai nem tökéletes emberek gyülekezete, hanem azoké, akik megtapasztalták a Mennyei Atya végtelen jóságát és szeretetét az életükben és ezt Szent Ferenc lelkiségével igyekeznek megköszönni.

Minden hónap utolsó szerdáján jövünk össze a plébánia könyvtárában, de az újonnan csatlakozókkal az időpont megbeszélésére is sort kerítünk. További információ Magó Erikánál a 06-20/420-9759 es telefonszámon kérhető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Magó Ottó miniszter