Ferences Család Királynője

Nagy öröm és megtiszteltetés volt nemcsak kis közösségünk, de egész egyházközségünk számára, hogy január 9-én, a vasárnapi, a 18 órai szentmisében ünnepélyesen fogadhattuk a Ferences Család Királynőjének ikonját, amit Kauser Tibor OFS miniszter generális, Dániel Imre OFS, régiós miniszter és Paczolai Balázs OFS, a Páter Pio Testvéri Közösség, Piliscsaba minisztere hoztak el tatai közösségünknek, az Árpádházi Szent Erzsébet Testvéri Közösségnek. Az ünnepélyes szentmisét ft. Kovács Csaba Albert esperes, plébános atya celebrálta, jelen voltak a ferences világi rendi közösség tagjain kívül igen szép számmal az egyházközség tagjai is.

A 2018 óta a Ferences Világi Rendi közösségekhez eljuttatott, a magyarországi FVR képviselői által tavaly, Rómában a nagykáptalanon átvett Ferences Család Királynője ikon a piliscsabai közösségben kezdte meg magyarországi zarándoklatát. Megtisztelő volt közöségünk számára, hogy a magyarországi ferences világi közösségek közül, másodikként fogadhattuk a régiónkban zarándokútjára induló ikont. A szentmisében ismertettük az ikon eredetét és szimbolikáját, amelynek csodálatos különlegessége, hogy Szent Ferenc, Szent Klára és Szent Erzsébet ereklye is található rajta. Utána lehetőség volt arra, hogy egyénileg is lerójuk hódolatunkat és imádkozzunk az ikon előtt.

Hétfőn délután a szentmisét megelőzően (17-18 óra között), elimádkoztuk Szűz Mária hét örömének rózsafüzérét, a „szeráfi koronát”, ezt követően, Szűz Máriáról vettük a szentmisét.

Kedden reggel a szentmise előtt ugyancsak lehetőség volt az egyéni imádságra az ikon előtt, és közösen elimádkoztuk a ferences szentek litániáját. A 8 órakor kezdődő szentmisében köszöntünk el a Ferences Család Királynőjének ikonjától. Ez a szentbeszéd is a Szűz Anyáról szólt, és a hívek véleménye szerint nagyon buzdító és elgondolkodtató volt.

Magó Ottó OFS miniszter

OFS miniszter