HIRDETÉS

2017. február 26.

Évközi 8. vasárnap

 • Vasárnap a katolikus iskolák javára 202.200 forintot adományoztak a kedves Hívek. Nagylelkű felajánlásaikat ezúton is köszönjük.
 • Hétfőn szentmise lesz Tatán este 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A Bibliaóra a szentmise után kezdődik.
 • Kedden szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A Karitász csoport gyűlése 14 órától.
 • Hamvazószerda szigorú böjti nap, a szentmise este 18 órakor kezdődik. 16:30-tól közös bűnbánati imaórát tartunk. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 
 • Csütörtökön szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. A szentmise után Jézus Szíve litánia. 18 órától Szentlélek szeminárium.
 • Pénteken szentmise lesz Tatán este 18 órakor. Emlékezzünk Jézus Szentséges Szívének nagy ígéretére: Akik kilenc egymást követő elsőpénteken szentségekhez járulnak, vagyis gyónnak és áldoznak, azok nem halnak meg szentségek nélkül. 17 órától keresztút a Családi közösség vezetésével.
 • Vasárnap szentmise lesz Tatán reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 6 órakor.  
 • Miserend változás lesz plébániánkon. 2017. január 1-től, pénteken Tóvároson nem reggel, hanem este lesz szentmise. Ugyancsak január 1-től, vasárnaponként Tóvároson nem lesz 10 órakor szentmise. A miserend változást Dr. Veres András püspök atyával egyeztetve hoztuk meg.
 • Cursillo kiscsoport indul el plébániánkon. Kérem azok jelentkezését, akik már részt vettek cursillo lelkigyakorlaton! Akik szeretnének csatlakozni, azoknak részt kell venni egy cursillo lelkigyakorlaton. Erre buzdítanánk a kedves testvéreket és ehhez minden segítséget megadunk. Jelentkezni Albert atyánál lehet.
 • Találós kérdés: Jézus búcsúbeszédét melyik evangéliumban találjuk?
 • Kezdjük együtt a nagyböjtöt! Közös bűnbánati imaórát tartunk március 1-én, hamvazószerdán a tóvárosi templomban. 16.30-tól szentségimádás lesz, majd 18 órától szentmise. Közben gyónási lehetőség. Különösen hívom és várom a plébániák közösségeit!: A Cursillo Közösséget, a tatai Családi Közösséget, a tatai Cserkészeket, templomaink Énekkarait, a Ferences Világi Közösséget, a Házas Hétvége Mozgalmat, a Karitászt, a Máltai Szeretet Szolgálatot, templomaink ministránsait, a Plébániai Tanácsadó Testületeket, a Rózsafüzér Társulatokat és a Karizmatikus Közösségeket!