HIRDETÉS

2017. augusztus 27.

Évközi 21. vasárnap

 • Hétfőn szentmise lesz Tatán este 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 19 órától a barokk fesztivál keretében koncert kezdődik templomunkban.
 • Kedden szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 
 • Szerdán 17:30-tól zsolozsmát éneklünk, a szentmise este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.
 • Csütörtökön szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 18 órától Gyógyító lelkigyakorlat kezdődik. 
 • Pénteken szentmise lesz 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. Emlékezzünk Jézus Szentséges Szívének ígéretére: akik kilenc egymást követő első pénteken szentségekhez járulnak, vagyis gyónnak és áldoznak, azok nem halnak meg szentségek nélkül.
 • Szombaton szentmise lesz Tatán reggel 7:30 és este 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.
 • Vasárnap szentmise lesz Tatán reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 6 órakor. 17:30-tól zsolozsma. 
 • Hazatérés az atyai házba címmel Albert a. tart lelkigyakorlatot Leányfalun. Jelentkezni a lelkigyakorlatos ház elérhetőségein lehet.
 • Ezentúl minden hónap 2. vasárnapján, este a 18 órai szentmise a karizmatikus közösségek szentmiséje lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a tatabányai, a tatai és a vértestolnai közösségeket!
 • Az imaapostolság szándéka: Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezetve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.
 • Szeptember 10-én, vasárnap a 18 órás szentmise keretében a tóvárosi templomban Kiengesztelődési Napot tartunk egyházközségeink számára. Engesztelődjünk ki szívből egymással! – ahogy a szentmisében is halljuk. Gyónjuk meg bűneinket, kérjünk bocsánatot Istentől! Engedjük el sérelmeinket! Hagyjuk, hogy Isten szeretete gyógyítson bennünket! Kezdjük tisztán, kiengesztelődve az új tanévet, a felkészülést az Eucharisztikus Kongresszusra!
 • 8 hetes imaiskolát indítunk a tóvárosi plébánián. A kezdés szeptember 7-én lesz, csütörtökön 18 órakor. Jelentkezni és érdeklődni Albert atyánál lehet.
 •  Szeptember 9-én immár második alkalommal szervezzük meg egyházközségeink ifjúsági találkozóját. Idén Baj községben lesz a találkozó, melynek témája az Istennel és az emberekkel való kommunikáció lesz.