HIRDETÉS

2017. július 2.

Évközi 13. vasárnap

 • Ezen a vasárnapon lesz a Péter-fillér gyűjtés.
 • Hétfőn szentmise lesz Tatán este 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.
 • Kedden szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 
 • Szerdán 17:30-tól zsolozsmát éneklünk, a szentmise este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.
 • Csütörtökön szentmise lesz Tatán reggel 7:30 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. 18 órától Gyógyító lelkigyakorlat kezdődik.
 • Pénteken szentmise lesz 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van. Emlékezzünk Jézus Szentséges Szívének ígéretére: Akik kilenc egymást követő elsőpénteken szentségekhez járulnak, vagyis gyónnak és áldoznak, azok nem halnak meg szentségek nélkül.
 • Szombaton szentmise lesz Tatán reggel 7:30 és este 18 órakor. A szentmise előtt fél órával szentségimádás és gyóntatás van.
 • Vasárnap szentmise lesz Tatán reggel ½ 8 órakor, délelőtt 8:45 órakor, illetve este 6 órakor. 17:30-tól zsolozsma. 
 • Előre hirdetjük, hogy a felsőtagozatosok, középiskolások és egyetemisták hittantábora idén július 30. – augusztus 5. között lesz Fehérvárcsurgón. A részvételi díj 13,000 Ft. Bővebb információ és részletes program megtalálható az irodában, ill. az egyházközség honlapján.
 • Az imaapostolság szándéka: Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét, és a keresztény élet szépségét.
 • Éljük az Igét! Jézus a lelkünkre köti az Evangéliumban: Ne nyugtalankodjék a szívetek! Legyen heti feladatunk, hogy minden nyugtalanító problémánkat bízzuk Jézusra!
 • Hazatérés az atyai házba címmel Albert a. tart lelkigyakorlatot Leányfalun. Jelentkezni a lelkigyakorlatos ház elérhetőségein lehet.
 • Ezentúl minden hónap 2. vasárnapján, este a 18 órai szentmise a karizmatikus közösségek szentmiséje lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a tatabányai, a tatai és a vértestolnai közösségeket!
 • Szeptember elején Kiengesztelődési Napot tartunk egyházközségeinkben. Engesztelődjünk ki szívből egymással! – ahogy a szentmisében is halljuk. Gyónjuk meg bűneinket, kérjünk bocsánatot Istentől! Engedjük el sérelmeinket! Hagyjuk, hogy Isten szeretete gyógyítson bennünket! Kezdjük tisztán, kiengesztelődve az új tanévet, a felkészülést az Eucharisztikus Kongresszusra!