Eucharisztikus Közösség

Plébániánkon Albert atya vezetésével Eucharisztikus Közösség alakult. Imaóráinkat (csendes szentségimádás, tanítás és megosztás) minden második héten pénteken délután 16-16.45 óra között tartjuk a templonban és a plébánián.

A Közösség „alapszabálya” az alábbi:

  1. Az Eucharisztia terének, a templomnak, a szentélynek tisztelete; azok tiszteletének előmozdítása.
  2. Az Eucharisztia, a Szentmise ünneplése; az abba való egyre aktívabb bekapcsolódás.
  3. Az Eucharisztia imádása, és annak előmozdítása.
  4. Eucharisztikus tanulmányok.
  5. Az Eucharisztikus Közösségben való aktív közreműködés.

„Rejtőző istenség, hittel áldalak, Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt. Szívem teelőtted megalázkodik, Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.” (Aquinói Szent Tamás)

 

Mindenkit várunk nagy szeretettel!