Baji Egyházközség hívei, szeptember 3-án, vasárnap délután három órakor, a borús idő ellenére hálaadó litániára gyűltek össze a Szent András-dűlői Mária szobornál. Mint ahogy már az ősegyházban is hálát adtak az Úrnak a megtermett javakért, úgy a mai világban is fontos, hogy megköszönjük Urunk közbenjárását a jó termésért. Minden esztendőben megismétlődik az Isteni csoda, a tavasszal elvetett magvakból új élet sarjad! A csoda a dolgos gazdák kezének munkája által megy végbe, és ez így történik évről-évre!

Az idei nyár során legfőképp az aszály tette próbára a földet művelők munkáját. Az időjárás támasztotta nehézségek ellenére a szorgos munkáskezek segítségével, ez évben is bőséges terménykosarak kerültek a Mária szobor lábához. A hálaadó litániát keretében Kristóf atya megáldotta a terményeket, és az Úr áldását kérte a gazdák áldozatos munkájára.

Ahogy az őszi időszak beköszöntével, a korábban elvetetett magvak bő termése biztosítja a test számára a fizikai létezést, úgy biztosítja a léleknek az Isteni kapcsolat a felüdülést. Ezért hát ne feledjük életünk pillanatait megosztani az Úrral, és hálát adni minden tőle kapott segedelemért!

A terményáldást követően Luigitsch Róbert gazda látta vendégül a megjelenteket. Az esős, borús időjárás ugyan a présházba szorította be a hálát adókat, de így is kellemes hangulatú beszélgetések keretében zajlott le az agapé.

 Pentz Imre