Szentháromság vasárnapján ünnepi szentmisében köszöntöttük Enci nénit és Tibi bácsit, sekrestyéseinket, akik Isten és a közösség szolgálatában hosszú időn át végeztek odaadó, lelkiismeretes munkát.

Albert atya köszöntőjében kiemelte, hogy a templom működéséhez, a liturgikus tevékenység előkészítésénél nélkülözhetetlen a sekrestyés szerepe. A sekrestyés előmozdítja, előkészíti az istentisztelet méltó végzését. A nép felé a papot, a pap felé a népet képviseli, így válik az áldozópap legfontosabb munkatársává és támaszává. Az egyházközség nevében a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke is személyes hangvételű köszöntettel méltatta az ünnepelteket.

Enci néni és Tibi bácsi emléklapot, ajándékcsomagot, virágot és egy hála dobozt kapott, amiben az egyházközség tagjai fejezték ki köszönetüket az ünnepelteknek.

A szentmise után agapé várta a ünnepelteket és az ünneplőket.

Adjunk hálát Istennek szolgálatukért és kérjük Isten áldást életükre és szolgálatukra!