Az Oltáriszentség, vagyis Jézus értünk adott teste és vére, katolikus hitünk legcsodálatosabb titka és keresztény életünk legnagyobb ajándéka. A gyakorló katolikus emberek – ha nincs halálos bűnük – rendszeresen, minden szentmisében részesülhetnek ebben az ajándékban. Aki életében először veszi magához az Oltáriszentséget, vagyis járul szentáldozáshoz, azt nevezzük elsőáldozónak.

Az tatai Szent Imre  templomban 2024. április 28-án, Húsvét V. vasárnapján 15 gyermek járult először szentáldozáshoz ünnepi szentmise keretében, melyet Both Zoltán káplán atya mutatott be.

Tiszta lélekkel, csillogó szemekkel a gyertyák fényében megújították keresztségi fogadalmukat, amely emlékeztet bennünket Jézus feltámadására és az örök életre. Majd elérkezett az az ünnepélyes pillanat, amikor magukhoz vehették az Oltáriszentséget,  szívükbe költözött  Jézus.

A szentmise végén a gyermekek megköszönték Zoltán atyának, hogy felkészítette őket erre az első, csodálatos találkozásra az élő Krisztussal.

Isten áldja a szülőket is áldozatos munkájukért és imádkozzunk a fiatalokért, hogy hitükben megerősödve Isten áldása kísérje Őket további életükben!