Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, április 16-án a 8:30 órakor szentmisében 16 gyermek járult először az eucharisztia szentségéhez. Az ünnepi szentmisét a diákokat felkészítő Zoltán atya mutatta be. Imádkozzunk az elsőáldozókért!

Ó, Jézus Szent Szíve! Védd meg ezeket a fiatal lelkeket a gonosz cselszövéseitől! Erősítsd meg hitüket, add, hogy növekedjenek az irántad való szeretetben, és adományozd nekik mindazokat az erényeket, melyek által méltók lesznek magukhoz venni Téged! Ámen.

Szent Tarzíciusz, óvja és őrizze meg az elsőáldozó gyerekeket, akik most járulnak első szentáldozásukhoz!