Minden egyházközségben örömteli esemény, amikor keresztelés, elsőáldozás, bérmálás és esküvői szertartás zajlik templomuk falai között. A mai nap egyházközségünk részesült abban a kegyelemben, hogy elsőáldozás örömteli ünnepét ülhettük. Egy lelkes kis ministránsunk vette magához első ízben a szent ostyát, hogy ezentúl már Ő nemcsak segítségére legyen szentséghez járulóknak, de Ő is részese legyen a szentáldozásnak. A hitoktató, Jánoska Tibor lelkiismeretes és gondos felkészítésének köszönhetően Hanika szépen, de a helyzetből adódóan megilletődve volt részese szertartásnak. A szentmise ünnepélyes bevonulással kezdődött, ahol együtt vonult be a kis elsőáldozó Zoltán atya és a ministránsok kíséretében. Miután mindenki elfoglalta a helyét, a szentmise a rendes mederben folyt, majd a prédikációt követően jött a keresztségi fogadalom megújítása. A fogadalom megtétele előtt A kis elsőáldozó a húsvéti gyertyáról meggyújtotta az ő kis gyertyáját és ezt kézben tartva mondta el életében először a fogadalmat. A szentmise további részében szentáldozáskor Ő vette magához előszőr a Szent Ostyát majd őt követték a hívek. A szentmise végén Zoltán atya megáldotta az Elsőáldozási Emléklapot, majd az egyházközség Elnökhelyettese köszöntötte a kis elsőáldozót. Köszönjük Istennek hogy lehetővé tette számunkra ezt a szép ünnepet, és kérjük a szentlelket, hogy minél több kis szívben ébressze fel a szentségek iránti vágyat.

Bélai Lajos