Május 20-án, egy napfényes szombati napon hármas ünnepre gyűltünk össze a dunaalmási templomban. Kettő dunaalmási és kettő neszmélyi diák járult először szentáldozáshoz a templom patrónusának, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepén, ami idén egybe esett Urunk mennybemenetélenek főünnepével.

A gyermekek fehér ruhákba öltözve – mely tisztaságuk és bűntelenségük szimbóluma – jelentek meg a templomban. Az ünnepi szentmisét Both Zoltán káplán atya mutatta be. Zoltán atya szentbeszédében köszöntötte az elsőáldozókat és köszönetet mondott a diákok szüleinek, amiért nevelésükkel elkísérték gyermekeiket Jézussal való első találkozáshoz.

Az elsőáldozás jelentős mérföldkő keresztény életünkben, mert ekkor vesszük magunkhoz először az Úr szent Testét és Vérét az Eucharisztia szentségében. Az elsőáldozás mély jelentést hordoz. Az elsőáldozók az Úrral való közösségbe lépnek, az Úr testének és vérének elfogadása által közelebb kerülnek Istenhez és megtapasztalják a kegyelem gazdagságát. Ez a szent pillanat lehetőséget teremt számukra, hogy erősítsék hitüket és mélyítsék kapcsolatukat Krisztussal.

Zoltán atya a szentmise végén megáldotta az elsőáldozóknak előkészített szentírásokat és emléklapokat. Majd a diákok köszönték meg az atyának, hogy kiszolgáltatta számukra a legszentebb szentéget.

Imádkozzunk fiataljainkért, hogy tartsák meg szívükben ezt a különleges pillanatot, amikor először találkoztak az Úrral a szentáldozásban, és hogy ez hittel teli életük kezdete legyen!