19 gyermek járult először áldozáshoz a tatai Kapucinus templomban. Az első szentáldozás nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami Krisztus testének magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra készültek fel a gyermekek.

Köszönjük a gyermekek felkészítését Várszeginé Tromposch Judit, hitoktatónak. Köszönjük a szülőknek, hogy eddig elkísérték gyermekeiket az Istenhez vezető úton, kérjük őket, támogassák a gyermekeket továbbra is, hogy aktív tagjai lehessenek közösségünknek.

Elsőáldozó Gyermekek! Legyen ez életetek meghatározó napja! Isten bőséges áldását kérjük rátok és családjaitokra!